Ett basalt behov hos alla människor är en god munhälsa och det är en förutsättning för livskvalitet och välbefinnande i livets slutskede. Vård i livets slut Man behöver inte ha en Cancersjukdom för att behöva extra omvårdnad i livets slut. Vård i livets slut är centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende. Bakgrund: Palliativ vård består av vård av hela personen när en sjukdom inte längre behandlas.

Förhållningssätt och handledning. Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas. 3. Hon forskar om upplevelser av vård och sjukdom – idag framför allt med fokus på vård i livets slutskede. Vägen till livets slut.

Cecilia föreläsning vård i livets slut 1. We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services. Bakgrund: En sjuksköterska kommer troligtvis någon gång i sin yrkeskarriär att komma i kontakt med en person som befinner sig i livets slutskede oavsett arbetsplats. Palliativ vård i livets slutskede: Nationellt vårdprogram (1504 kB) 1244 downloads File information File name FULLTEXT01.pdf File size 1504 kB Checksum SHA-512 Alla människor som är i livets slutskede ska erbjudas ett palliativt omhändertagande och relevanta omvårdnasåtgärder oavsett kön, ålder, hälsotillstånd och vårdinstans. Vården ges med patientens behov och önskemål i fokus. Men behoven är olika, beroende på orsak till den kommande döden. Rapporter visar att inte alla palliativa patienter får ett brytpunktssamtal, vilket ökar risken att patienten inte känner sig delaktig i sin vård. Vård i livets slutskede och dödsfall - Översikt. Vård i Livets slutskede Cecilia Wineström Eductus 2. Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av delaktighet i sin vård i livets slutskede Metod: Designen är en litteraturöversikt. Carol Tishelman är rutinerad KI-professor men ny i rollen som professor i innovativ vård och omsorg vid institutionen för lärande, informatik, management och etik – en nyinrättad professur, bekostad av en donation.