SVERIGE Nr 2 maj 2008 Årgång 41 Björn Andreassons klasssiska hembygge BA-7 flög för första gången i oktober 1958 i USA där Björn byggde det på friteden medan han arbetade hos Convair. 62 53,0 N 17 54,0 E DJUP 1–4 M 8 Klockestrand Hamnen belägen omedelbart söder om Lilla Sandöbron.