... När det gäller övrig semester ska arbetsgivaren samråda med de anställda, om man inte förhandlat med det lokala facket. En guldgruva för Dig som arbetar aktivt med skattefrågor! FAQ JOBB Jag har arbetat som fast anställd på en restaurang i Fuengirola i sex år. Det här är en mötesplats för ekonomichefer, revisorer, redovisningskonsulter, affärsjurister, egna företagare av alla slag liksom för studenter, skatteexperter och alla andra intresserade.. Här får Du tips genom korta bloggar.. 2018-12-09 i Arrende. Det här är en mötesplats för ekonomichefer, revisorer, redovisningskonsulter, affärsjurister, egna företagare av alla slag liksom för studenter, skatteexperter och alla andra intresserade.. Här får Du tips genom korta bloggar.. Hur räknas sjuklön för bemanningsanställda? FRÅGA Hej! (boka 30 min gratis juridikrådgivning nedan) ... När man ska sälja en bostadsrätt är utgångspunkten densamma som vid försäljning av en fastighet, nämligen att alla dödsbodelägare ska vara överens. Vad händer när ett företag går i konkurs Här berättar vi vad som sker när ett företag försätts i konkurs. Arbetstagre kan välja att inte följa med i övergången men det kan då uppstå en arbetsbristsituation. Nu skall ägarna sälja stället, spekulanter finns. Vad händer med fastigheter och bostadsrätter vid ett dödsfall? Oftast hjälper mäklaren dig kostnadsfritt med deklarationen av din försäljning men om du sålt privat eller vill göra din egen deklaration så kommer vi här gå igenom de olika avdrag som finns att göra vid deklarationen av försäljning av bostad. Vad händer med min tjänst vid försäljning? Publicerad 2013-07-25 09:30 FAQ JOBB Jag har arbetat som fast anställd på en restaurang i Fuengirola i sex år. Jag vet att det är så i Sverige. Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av anställningen och som inte har med ditt privatliv att göra. Företaget, dess anställda eller dess leverantörer kan ansöka om konkurs hos tingsrätten om företaget inte kan betala sina skulder. Homestyling inför försäljning och inredningskonsultation jobbar vi med dagligen. Vad händer med fastigheter och bostadsrätter vid ett dödsfall? Vad händer om jag blir sjuk på semestern? Vad händer med min tjänst vid försäljning? Vad händer om man blir sjuk under semestern? Vad gäller vid skriftliga varningar? Hur beräknas medeltimförtjänsten? En guldgruva för Dig som arbetar aktivt med skattefrågor! Arrendeavtal vid försäljning av fastighet. Publicerad 2013-07-25 09:30. I många kollektivavtal står det därtill uttryckligen att arbetsgivaren ska försöka ta hänsyn till arbetstagarnas önskemål om semester. Vad händer på myndigheten när jobben flyttas? Jo, en ansökan om att försätta bolaget i konkurs kan göras av såväl företagets styrelse/VD som av en borgenär som inte fått betalt för sina fordringar. Du bör informare dina anställda om vad som kommer att ske då också de personer som är föräldralediga eller tjänstlediga på annan grund. Har jag rätt till någon extra månadslön? Vi inreder butiker, skyltfönster och restauranger och gör allt från det lilla extra till helhetslösningar. Då gäller reglerna i LAS kring bl.a. Men om inte alla samtycker kan man begära hjälp hos en boutredningsman. Vi har en granne som ska sälja sin fastighet och flytta. Läs mer om försäkringar för anställda vid Lunds universitet. Under fliken Skattenyheter kan Du följa vad som händer när det gäller skatter dag för dag. Vad som händer vid konkurs. Hur ska hälsokontrollerna för frisörer genomföras? Jag ska arrendera ett befintligt dovhjortshägn och köpa de hjortar som går där nu på en fastighet.Vi ska skriva ett 10 års kontrakt på arrendet. Ansökan lämnas till Tingsrätten som fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare.