Uppföljning och jämförelser av vård. Region Stockholm och Region Västmanland. Förstärkningen innebär att … Överväg om det är till akutmottagningen du ska söka dig.

Se våra söktips, eller skicka en sökfråga till biblioteken.. Hur skaffar jag lånekort? » Väntetider i vården Väntetider i vården Presenterar landstingens och regionernas rapporterade uppgifter om vårdens tillgänglighet i Sverige enligt vårdgarantins intentioner. kamp mot både sjukdom och väntetider i den svenska vården.

Sturebadet Läkarmottagning är en privat specialistläkarmottagning som ligger på Humlegårdsgatan 17 i Stockholms innerstad. Vi kan erbjuda läkartid hos specialistläkare med korta väntetider… Väntetider på Akutmottagningen och Närakut Södertälje. Vården i siffror presenterar och visualiserar kvalitetssäkrad statistik från flera källor inom svensk hälso- och sjukvård.
till den vård utomlands hon sökt och genomgår. och långa väntetider till vården som orsakade lidande för många patienter.

Vården i siffror, som också drivs av SKL, är en samlingssajt ... 20 RÖDGRÖNA MYTER OM VÅRDEN I STOCKHOLM 20 RÖDGRÖNA MYTER OM VÅRDEN I STOCKHOLM 8. Förvaltningsobjekten Vårdprocess, Läkemedelsprocess och Bild och Funktion, eHälsa, regional förvaltning. Vi vill öppna de hundratals stängda vårdplatserna och höja personalens löner genom att skjuta till en akutmiljard. Just nu är det långa väntetider på SÖS akutmottagning, framför allt på ortopedakuten. Metoderna att jämföra vård utvecklas fortlöpande. Samma. Verktyget används för dialog och analys inom kvalitets- och förbättringsarbete. Svensk hälso- och sjukvård har tillgänglighetsproblem, och alltför många patienter upplever att de får vänta alldeles för länge på att få den vård de behöver. På några år vände vi trenden till en ekonomi i balans och kapade köerna. Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att patienter ska få vård inom en viss tid. en dyr behandling (strålning med koljoner för sin lungcancer) Väntetider via Vårdgivarguiden. Detta gäller from tisdagen den 31/3. I skrivande stund ser det ut som hon i efterhand får rätt. Här hittar du information om väntetider på sjukhuset och andra delar av vården i Region Stockholm. Vi har för det mesta ökad belastning mitt på dagen. sak gäller den svenska dam som för tre år sedan genomgick. Kortare väntetider i vården I Stockholm växer väntetiderna till vård. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. En stärkt vårdgaranti är ett sätt som … Här tar vi hand om många patienter samtidigt och väntetiderna kan stundtals bli långa. Rekordmånga operationer ställs in, akutmottagningarna är överfulla och det kan ta flera veckor att få en tid på vårdcentralen. Jämförelserna görs dels för att Region Stockholms invånare ska få en inblick i hur väl vården fungerar, dels för att vårdgivarna ska kunna jämföra sina resultat med andras och ta …