Maskinteknik är ett brett teknikområde som kontinuerligt utvecklas.

Innehåller mycket teknik och examen kan anpassas med många valbara kurser. Aktuella exjobbsframläggningar på IEI. Det mesta som rör programmet och studierna finns också i studiehandboken. Inom utbildningsprogrammen I och Ii finns nedanstående masterprofiler (huvudområde inom parentes). Göm menyn. Det kräver kunskaper inom maskinteknik och projektledning samt en förståelse för ekonomiska och etiska aspekter.

Industriell ekonomi eller datateknik? Powertrain avgassystem LiU Formula Student. Ingenjörer inom maskinteknik, automation, 180 hp (högskoleingenjör) Maskinteknik 300 hp. 300 hp (civilingenjör) Maskinteknik 180 hp.

Genom hela utbildningen arbetar du med företagsknutna projekt relaterade till produktutveckling och tillverkning. This master thesis has been carried out to develop how a component mounted on the side member should be designed, which interfaces it should have to the side member and what standardized unit of length it should be divided into. ... Om man tittar på LiU iaf … Är något oklart ska du inte tveka att kontakta studievägledningen eller utbildningledaren. Innehåller mycket maskinteknik i form av mekanik, elektro- och reglerteknik, hållfasthetslära, hydraulik och pneumatik samt även en del industriell ekonomi. Tänker du auskultera (närvara) vid en framläggning kan du ansluta till den digitala framläggningen genom att kopiera länken till en browser och ansluta. LiU-studenten Jerker Lysell slog hela världseliten i orientering i World Games! Detta är en konkurrenskraftig utbildning med ett starkt fokus på projektarbeten. Maskiningenjören förbättrar produkter, processer och tjänster och gör dem mer hållbara, miljövänligare, billigare och mer användaranpassade. Ett klassiskt, brett civilingenjörsprogram som spänner över flygteknik, produktion, ergonomi och mekatronik. Maskinsektionen Liu Kenai Resources [in 2020] Check out Maskinsektionen Liu image collection - you may also be interested in the Maskinsektionen Liu also Vvp.. Continue » The study also includes the components and parameters that have an effect on the composition of the chassi.

Läs mer här … Maskinteknik. Please try again later. Man skriver alltid sitt examensarbete inom sin valda masterprofil.En masterprofil omfattar minst 60 hp på avancerad nivå inklusive examensarbete. Studentsidor för Maskinteknik, 300p. English. Till vardags läser han till högskoleingenjör i … Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning. Studievägledning för Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik. Registreringsuppgifterna baserar sig till pågående termin.Vårtermin sträcker sig mellan 0101-0731 i detta system och hösttermin mellan 0801-1231.

Välkommen till programsidorna för M. Informationen riktar sig nuvarande studenter samt programmets lärare.