Inte ens naturlagarna är totalt utan exempel där de kan diskuteras och ändras (som tex vid Big Bang). I vårt annars så individualistiska samhälle klumpas troende ungdomar ofta ihop till en homogen … De flesta verkar tro att man antingen är troende eller inte och kallar sig för ateist men så behöver det faktiskt inte vara för det finn ett mellanting och det är just att vara humanist. Inom vissa områden närmar sig frågorna varandra förr eller senare. USA har många aktivt troende och religiös tillhörighet är ofta en viktig del av identiteten. Jag har alltså inte kommit särskilt långt i mitt andliga sökande, det har mest lett till en mängd nya frågor. ... Humanism är som en livsåskådning precis som även religioner är men med den skillnaden att det inte är under något gudsbegrepp. Bogen giver derudover en lang række bud på, hvordan folkekirken kan møde den almindelige danskers tro. Det denna forskare missar är att man tror inte med hjärnan. Kort och gott. Trots allt, om detta inte är gjort, kommer gudinnan inte att skila grödan med sin nåd, och då kommer skörden vara dålig. I vetenskap är allt förhandlingsbart. Men … ... Man har också konstaterat att hjärnan fungerar som en sambandscentral, men att våra tankar inte uppstår där. Vi lyssnade för en tid sedan till en känd kulturpersonlighet, som berättade att han var troende. Detsamma gällde andra aspekter av slavernas liv: barns födelse, bröllop, krig och död. En annan uppfattning är därför att vidhålla att det inte finns någon konflikt mellan vetenskap och religion, utan istället framhålla att evolutionsläran kan ingå i religionen. "Jeg er troende, men ikke religiøs" - folkekirkens udfordringer giver et øjebliksbillede af danskernes tro, og denne tros udfordring til folkekirken.Bogen bygger på en ph.d.-afhandling med en række interviews om danskernes tro. Alltså är religionen som bäst skenbart lik vetenskapen, men i grunden alltså något helt annat. Men andelen som inte identifierar sig med någon religion ökar snabbt. Han var rätt besviken på utvecklingen under 1900-talet med världskrig, judeutrotning och atombomber, så han valde nog medvetet att inte ta officiell ställning i religiösa frågor som riskerade att splittra upp mänskligheten ytterligare. I religion är gud icke förhandlingsbar. Men är det verkligen så enkelt att göra en så tydlig uppdelning? Religiös humanism. Han betonade att det viktiga för honom var att tro på det som Jesus gjorde när han levde här på jorden. Från det som jag läst om och av honom skulle jag säga att han var troende men inte praktiserande. Hur är det att leva som kristen i ett av världens mest sekulariserade samhällen? Inte på det sättet som vi lägger i begreppet kristen bekännare, men troende på Gud och på Jesus. Men om jag som ateist förklarar att jag inte har alla dessa svar eller förklarar att vetenskapen inte ännu kan ge alla svar då får jag höra att jag inte tror på någonting. Det svenska samhället består till stor del av människor med religiös tro. Jag är ”djupt troende” men jag får ändå väldigt bra resultat på riktiga iq-tester. Religionsfriheten är ett av fundamenten i USA:s författning, inte minst beroende på att många av de europeiska utvandrare som grundade nationen flydde från religiöst förtryck. Troende, religiös eller andlig sökare? Pinsamt är ett av orden som florerar när svenska troende svarar på frågan. Sverige är en sekulär stat där religion och stat är skilda åt. Har funderat på att göra inträdes provet till en viss förening som börjar på M.. eftersom jag får resultat strax under på deras provtest.. (runt 120 i IQ). Men Sverige är inte ett sekulärt samhälle. I varje fall fanns en personlig religiös ritual som syftade till … Men om jag vänder på steken och kritiskt granskar en troende människas världsåskådning och avkräver samma svar så landar vi ganska snart i …