Tänk på att: Om du tar bort återbetalningsskyddet kan du bara lägga tillbaka återbetalningsskyddet på ditt befintliga kapital om du haft en förändring av dina familjeförhållanden. I den allmänna pensionen från staten går det att teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionen. Det ansöker du om när du första gången ansöker om att ta ut din premiepension. Återbetalningsskydd kan du som har en pension välja till eller bort. Efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsbelopp . Pensionsmyndigheten varnar för att många har ett kostsamt och ofördelaktigt efterlevandeskydd i sin tjänstepension. Genom att lägga till ett skydd för familjen som en slags försäkring minskas pensionen rejält. Bedömer du att din familj (efterlevande) skulle få det svårt att klara sig ekonomiskt om du dör, kan det vara idé att ha något efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och familjeskydd). Behovet av efterlevandeskydd ser olika ut för olika människor, och vid olika tidpunkter i livet. Arvsvinster uppstår när människor utan efterlevandeskydd dör. Deras pengar går då inte till någon efterlevande utan istället till alla andra i samma ålder som också valt bort efterlevandeskydd. Då kan du välja bort det för att istället öka din egen pension Efterlevandeskydd för premiepension. ITPK utan åter­betal­nings­skydd blir: 900 kr x 1,10 = 990 kr per månad livet ut. Där ser du vad andra undrar. Att ta bort ett återbetalningsskydd inom ITP kan exempelvis ge 15 procent högre pension. Genom att lägga till ett skydd för familjen som en slags försäkring minskas pensionen rejält. Detta gäller dock inte om du blivit singel för att din partner avlidit. Har du valt att ha ett efterlevandeskydd på din premiepension blir arvsvinsterna lägre och pengarna som du tjänat in går till dina närmast anhöriga. Svindyrt och helt fel att det finns som förval, enligt en ny genomgång från myndigheten. Om du tillhör något annat avtalsområde kan du läsa om det här.Här kan du få generell information om vad som kan vara bra att tänka på när det gäller att välja till eller ta bort efterlevandeskydd. LÄS MER: Allt du behöver veta om tjänstepensionen När du tar ut premiepensionen beskattas den som inkomst av tjänst, men den beskattas inte under den tiden du sparar. Med den här typen av efterlevandeskydd är det belopp som kan utbetalas inte beroende av hur länge du hunnit spara. I filmen pratar vi bara om efterlevandeskydden inom ITP. Du kan börja ta ut din premiepension från den månad du fyller 61 år – eller välja att vänta. Hon vill därför ta bort åter­betal­nings­skyddet. Men många andra skulle tjäna på att ta bort återbetalningsskyddet när barnen flyttat hemifrån och det kan vara dags att mer tänka på sin egen pension. Återbetalningsskyddet ”kostar” mer ju … Men det gäller att hålla tungan rätt i mun. Vi hjälper dig gärna med svar på dina frågor om pension. Amanda, 64 år, känner att hennes familj klarar sig utan hennes ITPK om hon dör. Då kan du välja bort det för att istället öka din egen pension Efterlevandeskydd för premiepension. Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn på det stöd som går till familjen vid dödsfall. Läs mer hos Pensionsmyndigheten. Svindyrt och helt fel att det finns som förval, enligt en ny genomgång från myndigheten. Har du valt att ha ett efterlevandeskydd på din premiepension blir arvsvinsterna lägre och pengarna som du tjänat in går till dina närmast anhöriga. Om du tecknat skyddet får din partner din premiepension så länge han eller hon lever. Du kan också ha rätt att få änkepension, men det är … Innan du kontaktar oss, ta en titt på Frågor och svar.