... för mellanstadiet är ett omfattande och varierande läromedel som täcker det centrala innehållet för historia för årskurs 4–6. ... Vi har prov om stormaktstiden på fredag v 41. I Koll på Historia har varje epok sin egen bok vilket gör läromedlet roligare och flexiblare än de traditionella årskursböckerna. Låt dina elever bli historiedetektiver! Kommunicera - samtala med olika sorters personer. Flera tusen bönder från Småland, Öland, Öster- o Västergötland var med i upproret. … Samtidigt är det såklart många som inte har gjort det. Här nedan får ni en kopia av varje sida i boken som ni kan läsa inför provet. Terminsplanering i Historia årskurs 6-9 Ärentunaskolan Genom undervisningen i ämnet Historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, … Koll på Historia är ett basläromedel i historia för årskurs 4-6. Läromedlet innehåller många texter om historia från forntid till 1800-tal. Hej klass 6! Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6. Begrepp - förstår vad begreppen betyder. var Sverige mycket större än idag. Stormaktstiden. Du ska göra ett arbete som handlar om en mycket spännande tid i Sveriges historia, nämligen Stormaktstiden, år 1611 – 1720. Årskurs 4 har börjat arbeta med astronomi, årskurs 5 har börjat med stormaktstiden och årskurs 6 har påbörjat ett historia arbete där varje elev har blivit tilldelad en tidsepok att forska om. Det var mycket som hände under denna tid, bl.a. Förmågor Analysera - se samband. I no test 6b - kan ni se hur det har gått i kemiproven. I början gick det dåligt för Gustav Vasas soldater då soldaterna inte var vana att slåss i skogarna. Historieprov, tisdag den 5 april. Träna Stormaktstiden och Sveriges historia gratis i spel online. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Många samhällskunskapslärare har numer erfarenhet av att genomföra nationella prov i samhällskunskap, både i årskurs 6 och i årskurs 9. Du ska läsa texterna om Gruvor och järnbruk, snapphanarna och häxjakten. Spelet har 2 olika nivåer. begrepp * Du har baskunskaper om hur det var förr i … (Vi har jobbat med frågorna under fler veckor. Koll på vill skapa lust och intresse för ämnet historia. Klass 6 - Stormaktstiden. 1611-1718. Precis som namnet säger var detta en tid då Sverige var som mäktigast. ; Skriv svar på frågorna nedan. För de i den senare kategorin finns det däremot all anledning att granska de prov som används. Ni som vill och har lite tid över på höstlovet får gärna gå in på nedan stående sida redan nu. Omprov årskurs 6. Vi har haft gamla nationella prov i kemi och dessa prov testar hur väl man förstår kemi och kan använda sina kunskaper i nya sammanhang. Upproret höll på mellan 1542-43 och det var bonden Nils Dacke som var ledare. Procedur - veta hur man kan använda bl.a. Börja träna redan nu i classroom no 6b - biologi - där finns filmer och frågor. Fyra sätt att öva inför provet: Läs (Stormaktstiden, sidor 140-169 i historieboken). Vi har den här veckan påbörjat nya kulturområden för alla årskurser. Hur man läser en faktatext • påverka • Provet • Klicka ↓ Provet. Publicerad 5 februari, 2018 | av Salam Rabie.