Om det finns något du vill förändra är att skriva en motion det bästa sättet! Om du vill att Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma något, var då tydlig med vad det är så att alla förstår vad det är du vill att de ska ta ställning till. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra syftet med motionen men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Och ge inte upp. Riksdagen borde lära ut hur man skriver motionsunderlag och på … Här nedan finns mer information om hur du lätt skriver ihop en motion som tas upp på årsstämman. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt förslag på vad man vill uppnå. Tips: såhär skriver du en motion Inför årsmöten får man gärna skriva motioner för att påverka, förändra och förnya föreningens politik. Skriv en motion och påverka Intize årsstämma! Det behöver inte vara så svårt som du tror! Inled med en bakgrund till frågan. Med förhoppningen att fler skall börja göra detta så har Jonas Bergman gjort en pedagogisk genomgång om hur den kan se ut. Var den kanske otydlig? Var ihärdig. Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Hur du skriver en motion. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra syftet med motionen men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Var femte riksdagsledamot har undertecknat en motion som innehåller material som kopierats direkt från olika intresseorganisationer, enligt SVT:s granskning. En liten finess med motioner som nästan ingen upptäckt, är att man kan få fram sina åsikter skriftligt även om de inte är direkt kopplade till … Tips: såhär skriver du en motion Inför årsmöten får man gärna skriva motioner för att påverka, förändra och förnya föreningens politik. Hur skriver man en motion? Läs mer om hur och när på vision.se, sök ­"motioner till förbundsmötet". Med förhoppningen att fler skall börja göra detta så har Jonas Bergman gjort en pedagogisk genomgång om hur den kan se ut. De allra flesta medlemsföreningarna, till exempel politiska partier, fackförbund, bostadsrättsföreningar och idrottsföreningar har motionsrätt. Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen. Det är inte svårt att skriva en motion, men det finns några tumregler att hålla sig till för att göra motionen tydlig: Motionen ska bara behandla ett ämne. 22 - Lägg in datum i din motion för när du lämnat in den. Så här skriver du en motion: Rubrik Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Här nedan finns mer information om hur du lätt skriver ihop en motion som tas upp på årsstämman. Hur skriver man en motion till Intize årsstämma? Arbetsmarknaden förändras över tid, en motion som får avslag i år kanske går igenom på nästa förbundsmöte. Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Nästa steg, vad är en motion? Du behöver förklara vad det är du vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om din motion går igenom. 23 - Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner). Så här skriver du en motion: Rubrik Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Du kan alltså påverka vad föreningen ska arbeta för och hur! Om din motion får avslag på förbundsmötet gäller det att fundera på varför. Nedan finns ett exempel på hur en motion kan se ut. Du behöver förklara vad det är du vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om din motion går igenom. Problemet är dock inte att vissa lobbar, utan att inte fler gör det. Exempelmotion. Bakgrund Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet. Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs; - anledningen till att du skriver motionen - problemställningen, - vilka fördelar som kan uppnås, - konkreta exempel gör det lättare att sätta sig in i motionen, - etc. Om man vill att föreningen ska arbeta för en speciell fråga, till exempel en viss typ av aktivitet eller någon form av utbildning, kan man påverka genom att skriva en motion till föreningens årsmöte. Tydliga att-satser – när du skriver dina att-satser var tydlig med vad det är du vill. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak. Hur skriver man en motion? Bakgrund Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Om man vill att föreningen ska arbeta för en speciell fråga, till exempel en viss typ av aktivitet eller någon form av utbildning, kan man påverka genom att skriva en motion till föreningens årsmöte. Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.