Du kan få rutavdrag för flyttfirmans arbetskostnader sedan augusti 2016.
Men helt hopplöst är det inte. – Det mesta är förinskrivet i deklarationen, säger Christina Söderberg, sparekonom på Compricer. Vi ger dig vår händiga teknikhjälp.

Ring och boka din personliga Teknisk support och hjälp med installation. ROT-avdrag är ett avdrag som privatpersoner kan få från sin skatt för arbetskostnaden när de anlitar någon för reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Sen måste du själv aktivt läsa på om vilka avdrag du har rätt till. Läs vår guide till regler för ROT-avdraget 2018. Ring och boka din personliga tekniker.

Flyttfirma RUT-avdrag 2020 dubbelt så stort jämfört med 2018! Vill du veta mer om hur det fungerar? Alla tjänster som innefattas är inte med men vi har med de flesta vanliga ROT-jobb. Dessutom krävs det att man är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Detsamma gäller för ränteavdraget. Men det blir allt svårare med avdrag som passerar Skatteverkets granskade ögon. Här en lista över godkända ROT-avdrag för 2018.

Då har man också rätt till ROT-avdrag.

Oavsett anledning finns Techfy här. Låt våra tekniker sköta det! Det är dags att leta fram gamla kvitton för deklarationen. Andra tillbyggnader man har rätt att få ROT-avdrag på är om man bygger ut garaget och det finns träd i vägen. Ovan hittar du 15 möjliga avdrag.
Emellertid gäller ej ROT-avdraget om man vill bredda själva garageuppfarten.

Man måste fylla minst 18 år det år man köper tjänsterna för att ha möjlighet att göra RUT-avdrag. Lista på godkända RUT-avdrag Nedan listas en del av alla de hushållsnära tjänster som är godkända för RUT-avdrag.Om du har frågor gällande vilka tjänster som är godkända för RUT-avdrag kan du vända dig till det lokala skattekontoret eller kontakta Skatteverket på telefon 0771–567 567 under vardagar. RUT-avdrag hos oss.