Vill du ta en aktiv del i samhällsdebatten och förstå varför världen ser ut som den gör? Kandidatprogram i historiska studier, 180 hp. Programmet avser att ge grundläggande kunskaper om olika samhällens historiska utveckling och om framväxten av världsbilder och olika typer av föreställningar under skilda historiska perioder. Efter avslutat kandidatprogram har du en filosofie kandidatexamen, och är till exempel behörig för att läsa vårt tvååriga masterprogram i historiska studier som startar varannan hösttermin. Läs mer om programmet här: Masterprogram i historiska studier; Givetvis erbjuder vi fristående kurser i historia. Detta ger dig behörighet att söka in till det tvååriga Masterprogram i historiska studier som vi ger i samarbete med ämnet idé- och lärdomshistoria vartannat år. Home [GUL Support for Student] Listen Open pages > Study Programmes > Global Studies, Bachelor Programme. Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vänder sig till personer intresserade av en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning. Global Studies, Bachelor Programme. För magisterexamen avslutar du programmet efter ett år. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap. Kandidatprogram i historia ger dig bred kunskap om historiska förhållanden och tränar dig att tänka kritiskt och analytiskt. Masterprogrammet i historiska studier ges tillsammans med Historiska institutionen. Historiska studier - tre vägar till det förflutna. Efter avslutat kandidatprogram har du en filosofie kandidatexamen, och är till exempel behörig för att läsa vårt tvååriga masterprogram i historiska studier som startar varannan hösttermin. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 51 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 32 var män och 15 var kvinnor. Efter avslutat kandidatprogram har du en filosofie kandidatexamen, och är till exempel behörig för att läsa vårt tvååriga masterprogram i historiska studier som startar varannan hösttermin. Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram förbereder för yrken inom kultursektorn i vid mening och ger stora möjligheter till valfrihet. Kandidatprogrammet i historia, politik och … Study Programmes. Du kanske tycker Grundkursen i konsthistoria och visuella studier om västerlandets arkitektur- och designhistoria passar din profil. The Historiska studier Department at the University of Gothenburg on Academia.edu Studier av den katolska missionens misslyckande i det tidigkoloniala Peru (“Jesus is for the Spaniards.” A study of the failure of the Catholic mission in early colonial Peru). Avhandling från Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Efter avslutat kandidatprogram har du en filosofie kandidatexamen, och är till exempel behörig för att läsa vårt tvååriga masterprogram i historiska studier som startar varannan hösttermin. Institutionen för kulturvetenskaper LUX, Lunds universitet Box 192, 221 00 Lund Telefon: 046-222 00 00 (vxl) exp kultur.lu se. Du kan använda Grundkurs, Fortsättningskurs, samt Kandidatkurs som grund för en filosofie kandidatexamen. English abstract: The research in this paper is focused on examining the use of history in horror comics, particularly the example of manga. Vill du ta en magister- eller masterexamen i historia eller idé- och lärdomshistoria är det tvååriga masterprogrammet Historiska studier rätt val. I dagens samhälle finns en efterfrågan på historisk kunskap.