Max Landergård tittar närmare på lagen, liksom hur våra fem minoritetsspråk valdes ut. Hur gammalt är samiskan? Det här programmet har inget arbetsmaterial. Elevhjälp. Jakten på språket : Svenska : Svenska Akademien grundades 1786 med målsättningen att svenska skulle bli ett kulturbärande språk, precis som tyska och franska. • Grundskola 7-9 ... Arbetsmaterial. De största kommunerna i regionen Östra Mellansverige orsakar i dagsläget utsläpp av cirka 4 000 ton koldioxid per år genom sin användning av olika arbetsmaterial av fossil plast som till exempel skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar och bestick. Vi åker med helikopter till en renslakt utanför Kiruna där vi träffar samer och hör dem berätta om varför samiska är viktigt för dem. Jiddisch. Max Landergård försöker nysta upp historien bakom språket tillkomst och utveckling, och berättar om hur en präst slog vakt om att språket skulle fortsätta leva. 230 år senare får vi även en lag som ska skydda det svenska språket från utrotning. Dessutom möter vi artisten Sofia Jannok som skriver alla sina låtar på samiska. Kommuner orsakar 4 000 ton koldioxid. Vilka talar språket idag? 15 min Hur gammalt är samiskan? Vi åker med helikopter till en renslakt utanför Kiruna där vi träffar samer och hör dem berätta om varför samiska är viktigt för dem. ... Arbetsmaterial. Dessutom möter vi artisten Sofia Jannok som skriver alla sina låtar på … Det här programmet har inget arbetsmaterial. Svenska Akademien grundades 1786 med målsättningen att svenska skulle bli ett kulturbärande språk, precis som tyska och franska. Vilka talar språket idag? K9A & 9D Analysfrågor till låttexter ... Arbetsmaterial - Temaarbete om migration Redovisning av bänkbok Gemensam läsning av En komikers uppväxt. Var medveten om hur språket skapar hierarkier och innanförskap och utanförskap Använd inkluderande exempel och begrepp; Använd namnen på eleverna/barnen och … Max Landergård tar reda på hur romani chib kom till Sverige. 230 år senare får vi även en lag som ska skydda det svenska språket från utrotning. Varför talas samiska i Sverige? Max Landergård tittar närmare på lagen, liksom hur våra fem minoritetsspråk valdes ut. Varför talas samiska i Sverige? Om de svenska nationella minoritetsspråkens historia. ... Jakten på språket. Aktuella uppgifter. Jakten på språket - jiddisch Jakten på språket - Meänkieli Jakten på språket - Finska.