Spärr av journal. Journalkopior beställer du enklast via e-tjänsten Beställ journalkopia. Hos Danderyds sjukhus kan du beställa journalkopior som är upprättade från och med 2000-04-01. Journalkopior beställs via telefon eller brev. Ingen avgift upp till 9 blad. E-tjänst: Beställ journalkopia. Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen inom Region Stockholm. Inneliggande patienter som önskar journalkopior ska tala med avdelningen de ligger på. Journalkopior på papper. För journalkopior och kopior av allmänna handlingar som omfattar 10 blad eller mer är avgiften 60 kr samt 2 kr för varje blad därutöver. Hos oss kan du bland annat ta del av patientjournaler, betyg och biologiska prover. Du kan beställa kopia av din journal genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via brev. Inga journalkopior skickas via e-post. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Du kan när som helst beställa hem en journalkopia. Du kan beställa kopior av din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster där e-legitimation krävs. För att beställa journalkopior för någon annan måste du uppvisa en giltig fullmakt som preciserar dina åtagande. Den här delen är tänkt att kunna användas av en enskild medarbetare som stöd i det dagliga kliniska arbetet. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.. Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal därifrån. För att säkerställa att journalkopiorna kommer till rätt … E-tjänst: Beställ journalkopia. Kontakta alltid mottagningen först Om du behöver söka vård, är det viktigt att först kontakta mottagningen och inte åka direkt dit. Journalbeställning kan sändas till CESÅ via e-post, post och fax. Journalen kan också göra att du blir mer delaktig. Du kan även beställa journalkopior via brev. Vid besöket bör man öppna en vårdplan med kort beskrivning av planerad utredning (standardiserad sådan vilken kan fyllas på efter hand av övriga som träffar patienten). Via tjänsten ”1177 Vårdguidens e-tjänster” kan du skriva känslig information till oss via en säker uppkoppling. Sök via 1177.se, där finns mer information om hur du ska gå tillväga. Därifrån kan du beställa hem journalkopior. Rättelse eller korrigering av journaluppgifter. Klicka sedan på Beställa journalkopior. Handläggningstiden beror på hur omfattande beställningen är och hur journalen förvaras. Flera av vårdens verksamheter omfattas av central journalutlämning från vilka du kan beställa journalkopior genom att använda dig av våra e-tjänster, välj "Beställ journalkopia". Beställning av journalkopia. Journalbegäran görs med fördel via 1177 Vårdguidens e-tjänster, där du kan beställa kopior ur din egen journal från vårdgivande enhet. Beställ via blankett Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.