Vid långvarig sjukskrivning ersätter vår sjukförsäkring till en nivå som, tillsammans med Företagare kan teckna så kallad konsoliderad sjukförsäkring som kan ge högre ersättning än 90 procent av lönen. Beräkning av sjuklönen för sjukperiodens första 14 kalenderdagar har följande utformning enligt tjänstemannaavtalen. För varje timme som en tjänsteman är frånvarande på grund av sjukdom görs sjukavdrag för dag 2–14 med 20 % x månadslönen x 12 52 x veckoarbetstiden. Anställd som privat eller kooperativ arbetare eller företagare som tecknat egen försäkring: Dagsersättning kan lämnas från dag 15 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod. Vem bestämmer över semestern? Förbjudet att missgynna föräldralediga. Vissa delar av semesterlagen går det att göra avvikelser ifrån genom kollektivavtal. Ersättning vid sjukskrivning - AFA Försäkrin Bland annat har Kommunal i centralt kollektivavtal för anställda i kommuner, regioner förhandlat fram de extra semesterdagarna vid fyllda 40 år och 50 år. Du som har sjukpenning från Försäkringskassan kan få dagsersättning från oss. De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Då gäller kollektivavtalet istället. Expertrådgivning hos Kommunal Direkt, som ger dig koll på läget, ingår i ditt medlemskap. Sjuklönen får du helt enkelt genom att arbetsgivaren gör ett avdrag på din vanliga lön. Dessa dagar räknas som storhelg: Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar Julafton, juldag och annandag jul Nyårsafton och nyårsdag Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Pingstafton och Du som har sjukpenning. Här är svar på de 14 vanligaste frågorna om din sjukskrivning. - om arbetsgivaren betalar sjuklön längre … Senast efter 7 kalenderdagar måste du kunna visa ett läkarintyg. Ersättning vid sjukskrivning. Om du blir sjuk och måste stanna hemma betalar arbetsgivaren din sjuklön under de första två veckorna. Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid (storhelgstillägg). Såklart är det dina arbetsuppgifter och din lön som sätter de breda ramarna för ditt arbete. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenning för anställda. Försäkringskassan bedömer om du får sjukpenning efter två veckor Vi hjälper dig att hålla koll! Om arbetsgivaren lägger ut din föräldraledighet på ett annat sätt än vad du vill måste arbetsgivaren meddela det till dig och Kommunal. Om premien är ett fast belopp kan beloppet höjas med upp till 10 procent per år . Sen kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren betalar sjuklön från dag 15–90 med 10 procent. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Men hur du har det på jobbet och vad som gäller påverkas och styrs även av lagar och kollektivavtal. De första 14 kalenderdagarna betalar arbetsgivaren ut 80 procent av lönen i sjuklön (efter ett karensavdrag). Du får i regel 80 procent av lönen under sjukskrivningen – men med ett inledande karensavdrag.