26 February 2013 / By Laurens Ankersmit. Hans Åkerberg. European Law Blog. Detta har förstås blivit särskilt tydligt efter Europadomstolens Zolotukhin-dom och EU-domstolens Åkerberg-Fransson-dom om skattetilläggen. Efter ett förhandsavgörande från EU-domstolen i februari 2013 (målet Åkerberg Fransson) fann dock Högsta domstolen skäl att ändra sin hållning i frågan. Åkerberg Fransson-domen måste därmed så förstås att en nationell skyddsregel som ger ett vidare skydd än vad som följer av rättighetsstadgan inte får tillämpas på ett sådant sätt att den kommer i konflikt med unionsrätten. Close this message to accept cookies or find out how to manage your cookie settings. Skicka blommor med Euroflorist. Brännögatan 4, 1101 41474 GÖTEBORG. Norregatan 6A, 1010 24531 STAFFANSTORP. hans åkerberg gav 21 personer Karta. Casting the net of fundamental rights protection: C-617/10 Åkerberg Fransson. 47. Nedre sörgården 12B 51736 BOLLEBYGD. Det är alltså vid den bedömningen som kravet på unionsrättens effektiva genomslag ska beaktas. Case Document Date Name of the parties Subject-matter Curia EUR-Lex; C-617/10: Order ECLI:EU:C:2013:280: 07/05/2013: Åkerberg Fransson Mr Fransson claimed he should not have criminal proceedings brought against him after he had already got tax fines. Skip to main content Accessibility help We use cookies to distinguish you from other users and to provide you with a better experience on our websites. I målet Åkerberg Fransson berodde svårigheten på att både den lag text som hade legat till grund för de påförda skattetilläggen, det vill säga taxeringslagen, och den lagtext med stöd av vilken åtal väcktes mot Hans Åkerberg Fransson, det vill säga skattebrottslagen, inte hade … i målet C-617/10, Åkerberg Fransson. Hans Åkerberg Fransson åtalades även för underlåtenhet att inge skattedeklarationer avseende arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna oktober månad år 2004 och oktober månad år 2005, vilket medfört fara för att arbetsgivaravgifter skulle undandras det allmänna med 35 … Case C-617/10 Åkerberg Fransson (the principle of ne bis in idem in taxation cases) ... Åkerberg Fransson won't go down in the history books as one of the classics of EU law but it is nonetheless an important piece in the puzzle as to the applicability of the Charter. Genom sitt avgörande gick Högsta domstolen ifrån det ställningstagande som domstolen gjort i NJA 2010 s. 168 I och II. 49 I NJA 2014 s. 79 drar Högsta domstolen ett likhetstecken mellan EKMR och unionsrätten när det gäller till lämpningen av proportionalitetsprincipen After Åkerberg Fransson and Melloni - Volume 9 Issue 2 - JHR, LB. Åkerberg Fransson-domen måste därmed så förstås att en nationell skyddsregel som ger ett vidare skydd än vad som följer av rättighetsstadgan inte får tillämpas på ett sådant sätt att den kommer i konflikt med unionsrätten. The Åklagaren (Public Prosecutor's Office) prosecuted Mr Fransson for fraudulently misstating his liabilities for income and Value Added Tax, failing to declare employers' contributions in his work as a fisherman on the Kalix River. Sökresultaten fortsätter under annonsen.