Konstantin den store eller Konstantin I (Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus), född 27 februari 272 i Naissus (nuvarande Niš i Serbien (dåvarande Illyriska Dardanien)), död 22 maj 337 i Nikomedia (nuvarande İzmit i Turkiet), var romersk kejsare från det att han utropades till augustus av sina trupper den 25 juli 306 till sin död. Roms historia är en historia av maktstrider och mord, och den som gripit makten genom våld hade allt att vinna på att framställa sin företrädare i dålig dager. Han uppförde det berömda Colosseum. Efter att ha tagit itu med Xiongnu riktade kejsare Qin sin uppmärksamhet söderut, mot Yangtzefloden och det som fanns bortom den. Kinas historia är över 3 000 år lång då de äldsta skriftliga källorna är från 1200-talet f.Kr. Kejsare är den allra högsta titel en västerländsk regent kan ha. Frigörande tid. g) Caligula anses ha varit en av de bästa kejsarna. e) Kejsar Nero var en av de mer omtyckta kejsarna. År 79 dog Vespasianus och lämnade över makten till sin son Titus. Han förde en stram finanspolitik och genom skatt kunde han få en stabil ekonomi. Kejsare. För detta syfte hade Konstantin samlat en flottstyrka och en armé i … Vid ungefär samma tid kvästes den brittiska revolten (60–61). Den sena romrepublikens dualism är fascinerande. Samhällets lagliga grundval utgjordes av skriften Manu-samhita, dvs de lagböcker som getts av Manu, den främsta mänskliga varelsen. Han moderniserade ämbetet – men efter 30 år har Japans åldrige kejsare Akihito lämnat tronen. [1] Därmed är den kinesiska civilisationen världens äldsta ännu existerande.. De första spåren av en jordbruksbaserad kultur (Yangshaokulturen) dateras till cirka 6000 f.Kr. kung) men det ordet hade en negativ klang i dåtidens Rom, ungefär som ordet tyrann uppfattas idag. Frigörande tid. Namngivning. under en kort tid fått vara hans medkejsare, och lät avrätta honom. Lars Vargö, före detta ambassadör i Tokyo, doktor i japansk historia och författare till flertalet böcker om japansk kultur, säger att Akihitos tid som kejsare har kännetecknats av en form av … År 321 gick Konstantin den store till anfall mot en grupp sarmater som gått över floden Donau och Licinius inväntade en liknande invasion av goterna i Trakien. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. En problemfylld tid för riket rådde under en längre tid med flera maktkomplotter och bland annat en längre period då soldater utropade sig till kejsare efter att den severiska dynastin gått till ända. Genomgång av en rubrik i det centrala innehållet lgr 11, kursplanen i historia åk 7-9 Titeln uppstod i Romarriket som en benämning på de envåldshärskare som styrde Rom efter republikens fall. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Buy Augustus : Roms förste kejsare by Anthony Everitt, Mia Mårtensson (ISBN: 9789151848495) from Amazon's Book Store. Dessa områden omorganiserades och blev med tiden dagens städer Suzhou och Fuzhou.