Svenska sällskapet för rashygien, and eugenics in general, didn’t gain ground until after World War I. It was housed in what is now the Dean’s House at Uppsala. Svenska sällskapet för rashygien (Švédská společnost pro rasovou čistotu) byla založena v roce 1909 a vydláždila cestu k SIFR. Following the creation of the first society for the promotion of racial hygiene, the German Society for Racial Hygiene in 1905, a Swedish society was founded in 1909 as Svenska Sällskapet för Rashygien as third in the world. Svenska sällskapet för rashygien (Swedish Society for Eugenics) was founded in 1909 and paved the way for SIFR. A svédek ugyanis a sterilizációs törvények alkalmazása előtt már 1909-ben pénzelték a „Svenska sällskapet för rashygien”-t azaz a Svéd Eugenikai Intézetet. Following the creation of the first society for the promotion of racial hygiene, the German Society for Racial Hygiene in 1905, a Swedish society was founded in 1909 as Svenska Sällskapet för Rashygien as third in the world. Svenska sällskapet för rashygien bildades 1909 med avsikt att stödja forskning och även hålla föredrag omkring rashygien. [1] Dess syfte var att "stödja strävanden för kommande generationers kroppsliga och andliga hälsa.". Jejím posláním bylo studovat eugeniku . Svenska sällskapet för rashygien bildades 1909 med avsikt att stödja forskning och även hålla föredrag omkring rashygien. (försämrandet av folkmaterialet förgiftandet av samhällskroppen) Vuonna 1926 julkaistiin oppikirja lukioita varten "Svensk Raskunskap" Ruotsin hallitus oli huolestunut väestöaineksen laadusta ja sen huononemisesta. [1] Dess syfte var att "stödja strävanden för kommande generationers kroppsliga och andliga hälsa.". Ebből nőtt ki az Uppsalai Egyetemenen az a Fajbiológiai Intézet(SIFR) , amely 1922-ben elsőként a kontinensen, mintául szolgál a hírhedt náci intézeteknek is. (Svenska sällskapet för rashygien.) 1909, perustettiin Ruotsissa Svenska sällskapet för rashygien ”tukemaan tutkimusta ja järjestämään esitelmätilaisuuksia rotuhygienian alalta”. Its mission statement was to study eugenics. Jo vuonna 1909 perustettiin ruotsiin rotuhygienian laitos. Svenska sällskapet för rashygien a eugenika obecně neměly vhodnou půdu až do doby po první světové válce . Sällskapet fick vid något tillfälle tjänstgöra som remissinstans, till exempel 1910 i preventivmedelsfrågan, men nådde inga större opinionsmässiga framgångar före det första … It was housed in what is now the Dean’s House at Uppsala.