Ledande terminer indikerar på en svag öppning för Stockholmsbörsen. (1. januari 1920) Den Haiyuan jordbävningen, magnitud 8,5, stenar Gansu-provinsen i Kina, dödade uppskattningsvis 200.000. Katastroferna är listade efter antal döda, med störst antal först. Den vitryska kommunistorganisationen grundas som ett separat parti. De flesta siffrorna är uppskattade och är ofta ifrågasatta. Nedan följer listor av antal dödsoffer av olika naturkatastrofer. The 1920 Haiyuan Ms 8.5 earthquake induced a large number of fluidized loess landslides in China, characterized by low slope angles, long run-out distances, and fluidized movement. Börserna i USA rörde sig modest uppåt på måndagen medan börserna i Asien har backat under morgonen.