Som medicinsk sekreterare, eller vårdadministratör som det ibland kallas, har du många och varierande arbetsuppgifter. Molinsgatan 23. Annat konto. Varje år utbildar sig cirka 2000 personer hos Yrgo och våra studerande är sedan länge mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Utbildningschef, rektorer och chefer skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, köns-överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi tar del av myndigheternas information och arbetar enligt rekommendationer från dem. Välkommen till Skola24 Vår tjänst är nere för underhåll. Utbildningschef, rektor och chef. Välkommen till Skola24 Vår tjänst är nere för underhåll. Behöver du hjälp? Vi har en ny Schemavisare En ny uppdaterad version med flera förbättringar som visar ditt schema finns tillgänglig. Vi ber om ursäkt för de olägenheter som detta kan medföra. Här kan du logga in om du är vårdnadshavare utan BankID eller har ett manuellt skapat konto. Annat konto. Arbetar du i Göteborgs Stad kontaktar du support intraservice. Vi ber om ursäkt för de olägenheter som detta kan medföra. Yrgo, en del av Göteborgs Stads utbildningsförvaltning, följer aktivt utvecklingen av coronaviruset covid-19. Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, är en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och har ett av Sveriges bredaste utbud av yrkeshögskoleutbildningar. Nedan hittar du instruktioner hur du ska göra för att komma åt den och ditt schema. Här finns våra utbildningar inom administration, ekonomi, transport, vård och omsorg. Du arbetar främst med medicinsk dokumentation i form av journalskrivning efter diktamen och diagnosklassifikation. Här kan du logga in om du är vårdnadshavare utan BankID eller har ett manuellt skapat konto. yrgo.se Yrgo anordnar utbildningar för den som vill skaffa sig ett yrke för den som vill byta yrke och för den som vill fördjupa sig i ett yrke Här hittar du kontaktuppgifter till våra adresser och även till ledningen. Är du elev eller vårdnadshavare kontaktar du din förskola/skola.