Det är EU-kommissionen som föreslår nya EU-lagar. Antal ledamöter efter brexit. I henhold til traktaterne kan EU-institutionerne vedtage lovgivning, som medlemslandene derefter indfører. Årets första möte i Europeiska rådet, som var informellt, hölls 23 februari i Bryssel och diskussionerna handlade om prioriteringarna i EU:s flerårsbudget efter 2020, medlemsavgifternas storlek och olika institutionella frågor. Sverige fick då 21 ledamöter, i stället för 20 som tidigare. Storbritannien lämnade EU (brexit) 31 januari 2020. Sveriges EU-representation på regeringens webbplats De anställdas uppgift är att förbereda och förhandla frågor med de andra EU-ländernas tjänstemän inför möten i ministerrådet och toppmöten i Europeiska rådet. Funktionen kallas Sveriges EU-representation och är en stor svensk utlandsmyndighet. EU …

Traktaterne ændres for at gøre EU mere effektivt og gennemsigtigt, forberede det på nye medlemslande og indføre nye samarbejdsområder – såsom den fælles valuta. Antalet platser beror på landets folkmängd. Den fastlægger desuden forholdet mellem EU og dets medlemslande.

Sveriges EU-kommissionär heter Ylva Johansson och hon har ansvar för migration och inre säkerhet.

Idéerna kommer från olika håll, till exempel från EU-länderna i Europeiska rådet eller ledamöter i Europaparlamentet. Europeiska rådet EU-domstolen ... De representerar väljarna i Europaparlamentet till nästa EU-val. Foto: Europeiska unionen. EU-toppmöten 2018. Då minskade antalet ledamöter i Europaparlamentet från 751 till 705.