Normal. Högvattnet i havet fick inte så stor påverkan på Helgeåns vattennivå inne i Kristianstad.

Helge å (Kristianstad, Åhus) Aktuella vattennivåer i Helge å: Indalsälven: Aktuella vattennivåer i Indalsälvens avrinningsområde: Ljungan: Aktuella vattennivåer i Ljungans avrinningsområde: Ljusnan: Aktuella vattennivåer i Ljusnans avrinningsområde: Motala ström: Aktuella vattennivåer i Motala ström (Vättern, Roxen & Glan) Mälaren Möjlighet till fantastiska upplevelser och en rik natur, och utmaning i att skydda staden mot översvämningar. Här är Helge å ständigt närvarande och vattenståndsvariationerna är både en möjlighet och en utmaning. Dagens vattennivå är ingen fara för stadens vallar och pumpstationer. Mycket hög. Kristianstad är staden mitt i Vattenriket. Sammantaget ger detta oss bra möjligheter att agera i tid och på rätt sätt inför en stundande översvämningssituation.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är med i ett nystartat projekt som ska ”Återskapa Östersjöns Livskraft”. Vattennivå. På ett bord utanför ingången har naturum Vattenriket laddat upp med tipsrunda, skattjakt och annat… Naturen ger återhämtning i coronatider. På onsdagen låg det på 0,8 möh. Aktuell driftinformation. Hög. Projektet… Naturum Vattenriket flyttar ut.

Det är viktigt att följa vattennivåerna så att inga samhällsfunktioner riskerar att skadas. Kristianstad har ett avancerat prognossystem för vattenflöden och vattennivåer som heter Flood Watch som använder data från SMHI och Eons kraftverk i Helgeå. 3 april, 2020. Det beror på att flödet i Helge å är mycket lågt, 20-25 m³/s, vilket … 20 mars, 2020.

Väderstation.

Det väntas öka till 0,9 inom det närmaste dygnet, innan det vänder nedåt igen. Prognoserna pekar på ett stabilt vattenstånd i Helge å ett par dagar framåt för att sedan minska igen.