Den pågående varginventeringen innebär att länsstyrelsen i Värmland hittat två nya vargrevir. Fler revir kommer att tillkomma under inventeringsarbetet som pågår till och med den 31 mars.

Trång finns mellan Ekshärad och Torsby och Blåbärskullens vargar är nära Sunne. Två nya vargrevir hittade i Värmland. prev. next. Varg Publicerad: 2019-01-18 08:47. Uppgifterna bygger på Viltskadecenters löpande uppdatering av resultat från varginventering i Sverige vintern 2018–2019. Lägesrapport från 26 vargrevir i Värmland Länsstyrelsen Värmland har den 1 mars släppt en lägesrapport från 26 olika vargrevir som berör länet. Vi har fått flera nya vargrevir, men antalet föryngringar 2011 ser ut att vara något färre än 2010. Vargstammen verkar inte ha ökat mellan 2010 och 2011, i alla fall inte i Värmland. 43 vargrevir hittills säkrade Varginventeringen rullar vidare. Inventeringsperioden sträcker sig till 31 mars och länsstyrelsen vädjar om jägarnas hjälp för att få in ännu fler rapporter. Under samma tid har vi haft en fortsatt stor vargstam med över 20 vargrevir. Det fanns alltså färre vargrevir i länet än föregående vinter (21 revir), men revir med föryngring var 10,25 vilket är en ökning från föregående säsong då det var 8,5 st. Revirkartan för Värmland.
Viltkartan - karta över vargrevir i Värmland (karttjänst) Karta över vargrevir i Värmland vintersäsong 2018/2019 (PDF) Varginventeringen är dock inte färdig än utan detta är preliminära uppgifter. Trång och Blåbärskullen är dopnamnen för två nya vargrevir som hittats i Värmland. Hittills har 43 revir säkrats.