Du kan ringa till Kontaktcenter på telefonnummer 0413-620 00. Genom statistik kan vi få reda på Kommunerna får också bidrag från staten. D. 01 Februari 2016 23:04 Vad är CBD? Vad är skrumplever? Vad är en genomförandeplan? www.regionuppsala.se Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-… En person från Statistiska centralbyrån, SCB, ställer då frågor till olika människor. Och vad kommunen kan hjälpa dig med. Personalen läser levnadsberättelsen för att lära känna dig. Här hittar du information från Luleå kommun och vilken service du kan få av oss. Du kan få hjälp att skriva en levnadsberättelse. Vi försöker bland annat reda ut vad som gör en text begriplig vilka som behöver lättlästa texter vad läsförståelse egentligen är skillnader mellan tal och skrift vad läsbarhetsformler kan ge oss Kontakta oss. - Stockholms Ögonklini . Bara en del av informationen finns på lättare svenska. Din gode man eller någon i din familj kan vara med när ni gör genomförandeplanen. Om vad kommunen gör. Du kan prata med personalen eller din enhetschef. Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Vad är Lättläst. Avlösarservice i hemmet. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering Vad är THC? Varje kommun bestämmer själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Detta är särskilt viktigt i remissvar och andra skrivelser som ska skickas till andra organ eller personer. Vad är lättläst? Vad är en levnadsberättelse? En viktig förutsättning för att kunna besluta om verksamhetens omfattning är rätten att bestämma hur mycket man ska ta ut i skatt av sina invånare. En warrant är ett börsnoterat värdepapper som ger dig rätten till en del av värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång, exempelvis aktier.. Vad är Zmarta? En hel bokhylla från Vilja förlag med lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker Målgruppen för Lättläst är stor, det kan vara dyslektiker personer som inte har svenska som modersmål eller … Vad är grön starr / glaukom? Du kan kontakta Eslövs kommun på olika sätt. Det är vi som ordnar din resa med buss eller tåg Inlästa läromedel och lättläst. Det måste alltid klart framgå vad som är synpunkter och vad som är referat av en annan text. En viktig del i arbetet är att ha en bra, löpande dokumentation. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, ett exempel på det är äldreomsorg. Vad är ICE-checking? Luleå kommun har drygt 6 500 anställda och är Norrbottens näst största arbetsgivare. I genomförandeplanen skriver personalen hur du ska få den hjälp du behöver. Bara en del av informationen på kommunens hemsida är skriven på lättläst svenska. De egentliga synpunkterna kan med fördel lyftas fram genom att de placeras först. Tandlossning är en sjukdom som orsakas av en bakterieinfektion. Antingen frågar de i telefon eller så kommer de hem till personen som ska bli intervjuad. Sjukdomsförloppet är långsamt och påverkas av många faktorer, därför kan det vara svårt att upptäcka Vad är ICE-checking? Telefonnummer. Vad är warranter? Kontaktperson. Här läser du mer om oss, vilka vi är och varför vi gör det vi gör. Det händer mycket i Luleå och i den kommunala organisationen. Hur justerar jag volymnivån för enskilda användare på min server? Vad kan man få för slags hjälp i LSS betyder Lagen om Stöd och Ser-vice till vissa funktionshindrade, och ger rätt till särskild hjälp. Du kan prata med din handläggare i kommunen. Du och personalen gör genomförandeplanen tillsammans. I en levnadsberättelse skriver du om dig själv och ditt liv. Vänersborgs kommun har hand om barnomsorg, skolor och vård till de äldre. Kommunen står för en stor del av samhällsservicen till medborgare och företag. Vad är en levnadsberättelse? Vad är LSS? Syftet med en förundersökning är att utreda vad som har hänt. Detta är Vänersborgs kommuns webb-plats. (lättläst). Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla. I denna bok diskuterar vi, utifrån forskning och beprövad erfaren-het, den närmare innebörden av begreppet lättläst. Vill du veta mer? Man kan tänka att statistik är en rättighet för alla. Du kan ringa, skicka e-post eller besöka oss. LSS är en lag som ger särskilda rättig-heter till personer med funktions-hinder. <