Han var son till kyrkoherden Esaias T. och Sara Maria Seidelius, dessutom svärfar till sin efterträdare på stol 8, C. W. Böttiger, och farfar till språkvetenskapsmannen Esaias T. (stol 9). T. föddes 13 nov. 1782 på Kyrkerud i By socken (Värmlands län) och avled 2 nov. 1846. T. föddes 13 jan. 1843 i Källstorps socken (Malmöhus län) och avled 21 nov. 1928. Han var son till prosten Christofer T. och Emma Sofia Kinberg, dessutom sonson till skalden Esaias T. (stol 8).