Önskar du hjälp med att stycka av din mark eller tomt eller vill veta om du kan bygga på din tomt, i så fall undersöker möjligheterna till det. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Samtidigt ger kommunernas LIS-områden nya … Min tomt är idag på … Om man har en tomt som enligt detaljplanen inte får styckas men det sker en massa byggen runt i kring som inte följer detaljplanen. – Det vore en sak om kommunen var konsekvent på … Du som letar efter en tomt att bygga på kommer att ha stor nytta av det här kapitlet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus. Så skulle jag vilja veta hur man gör ansökan om avsteg från detaljplanen och lov att stycka min tomt. Vad kostar det att stycka av en tomt? Vi hjälper dig med att stycka din fastighet. Avstyckningar.se. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked. Han visar på villor som ligger på åkermark precis i närheten av den plats där han själv vill stycka av mark för husbygge till sina barn. Du kan då kontakta markägaren och fråga om man kan stycka av en bit mark och sälja till dig. Här beskriver vi olika sätt att ”stycka tomt” från en befintlig fastighet, varför inteckningsfria avstyckningar är enklare och vilka fällor som finns när man bildar en ny fastighet. Stycka av en tomt - tiodubbla värdet på marken Genom att stycka av tomter från skogsfastigheten kan värdet på marken tiofaldigas. – En nära väns plötsliga död fick upp ögonen på mig, jag vill ordna för familjen innan det är försent, säger han. En avstyckningskostnad kan skilja rätt rejält beroende på kommun, antal fastigheter som styckas av samt mängd arbete. Välkommen! Eller så har du kanske hittat en bit mark på landsbygden, utanför planlagt område som du vill köpa. Man kan även stycka av en fastighet utan att det finns något köp som grund. Som tumregel brukar vi säga att ungefär 40.000:- är uppskattad kostnad vid avstyckning av 1 tomt. Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Husägare med stora tomter vill ibland sälja en bit av sin tomt. Lantmäteriet är de som tar betalt vid avstyckning.