Även du som studerar till lärare eller som har erfarenhet av arbete inom skolan kan bli aktuell för anställning.

Legitimerade lärare kan också fullt ut ansvara för sin undervisning, medan rektor är ansvarig i fall då undervisning bedrivs av icke legitimerad lärare. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Fritidspedagoger med examen enbart inriktad mot fritidshem, eller förskola och fritidshem, och som vill bli behöriga att undervisa i praktisk-estetiska ämnen.

[2] Den som varit anställd som lärare sedan juni 2011 får undervisa och självständigt sätta betyg utan legitimation till och med juni 2015.

När du avslutat dina studier och vilken utbildningsbakgrund du har, avgör vilka krav som ställs för grundläggande behörighet.

I hemkunskap och teknik är 70 procent av lärarna obehöriga. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.. Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden. För att antas till Ämneslärarprogrammet ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier. 1-7 lärare med Sv/So inriktning eller Ma/No inriktning får inte undervisa mer än till årskurs 7. Lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt.

Men det finns fler vägar för att bli lärare. Lärare i särskolan som saknar behörighet.

Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för.

Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. För att bli lärare finns flera vägar att gå.

– När jag pluggade till lärare saknades praktikplatser på gymnasieskolor. Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6.

särskild behörighet. Klasserna på Hudikskolan består av 24 elever och i tjänsten ingår att vara coach för ett antal elever där du tillsammans med en kollega delar på en klass. Grundläggande behörighet.

Du som till exempel har ämneskunskaper eller redan jobbar som obehörig lärare kan också studera till lärare.

När du avslutat dina studier och vilken utbildningsbakgrund du har, avgör vilka krav som ställs för grundläggande behörighet.

Typfallet är SO- och NO-lärare med utbildning i två–tre ämnen av fyra.

Jag har varit SO-lärare sedan 1994 men de senaste två åren har jag jobbat som sfi-lärare och trivs med det. För att du ska bli antagen till lärarutbildningen krävs grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller motsvarande.