Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 095 , 21/04/1993 s. 0029 - 0034 Sal 8000 Århus c. du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål, ris eller ros eller andet. Når du som privatperson flytter til Danmark fra et land uden for EU, har du mulighed for at indføre dine personlige ejendele, uden at du skal betale told. Köper du en bil från ett land utanför EU ska du alltid förtulla bilen och i de flesta fall betala tull och moms. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. Inköp från ett land utanför EU. Tullen betalas till Tullverket medan momsen betalas till antingen Tullverket eller Skatteverket. 31993L0013. Eftersom det orsakar problem för människor i din situation, bestämmer EU-länderna i dagsläget själva om de beviljar undantag för bilar som ägaren tar med sig i samband med en utlandsflytt. Om du säljer till företagare ska du under vissa förutsättningar sälja tjänsten utan svensk moms och om du säljer till privatpersoner ska du i regel sälja tjänsten med svensk moms. Försäljning av varor till EU-länder. Har mer än 30 dagar gått sedan förvärv ska istället svenskt trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering bifogas. På fakturan ska det framgå varför moms inte debiteras. Vi reder ut det viktigaste här! Du kan däremot behöva betala vägskatt för att du använder bilen i det nya landet. Som privatperson kan du aldrig köpa ett objekt momsfritt inom EU. Ta reda på vilken moms som gäller när du köper eller säljer en bil i EU eller när du köper en bil utanför EU och för in den i EU. Om du flyttar till ett annat EU-land och stannar kortare tid än sex månader behöver du inte registrera om din bil eller betala någon fordonsskatt där. Exempel: bokföra försäljning av tjänster till kund i land utanför EU (kontantmetoden) En redovisningsenhet har enligt en kundfaktura sålt tjänster om totalt 10 000 USD till en kund i USA och denna faktura har blivit betald när växelkursen är 10 SEK per USD. För att kunna köpa en bil momsfritt på kvdbil.se från annat EU-land krävs att: Köparen har ett giltigt VAT-nummer; Köparen skriftligt kan påvisa att bilen förts ut ur Sverige För att kunna köpa en bil momsfritt på kvdbil.se från länder utanför EU … Det finns många olika saker du ska tänka på när du ska sälja till utlandet. Moms på varor till konsument eller företag utanför EU. När du säljer varor till andra EU-länder debiterar du ingen svensk moms, om din kund är ett företag och har ett momsregistreringsnummmer. Bilen kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Här har vi samlat några av de vanligaste situationerna och det viktigaste du behöver tänka på när du säljer tjänster till köpare i länder utanför EU. Försäljning av varor till länder utanför EU (tredje land) Vid försäljning till länder utanför EU anger du ingen moms alls på fakturan. fairplay golf tours aps fairplay tours aps. Köpa bil från ett land utanför EU Om du köper en bil från ett land utanför EU, eller från ett område utanför EU:s skatteområde, måste du alltid betala tull och moms. Vid export till annat EU- eller EES-land inom 30 dagar från förvärv i Sverige ska ett 30-dagars försäkringsbevis bifogas som är utfärdat i det land dit exporten ska ske. Köper du en bil från ett land utanför EU ska du alltid förtulla bilen och i de flesta fall betala tull och moms (importmoms) till Tullverket. Det finns ingen information om transaktioner mellan företag. EU-länderna får därför ta ut registreringsavgifter när en bil registreras inom deras territorium för första gången. Här får du reda på hur processen ser ut, hur du får tillgång till våra webbtjänster, vad du behöver tänka på och hur du ansöker om olika tillstånd som krävs för att börja exportera. När du som företagare säljer en vara eller en tjänst till en köpare i ett land utanför EU ska du i vissa fall inte ta ut någon svensk moms på försäljningen. Vid avhämtningsköp måste dock belopp motsvarande momsen deponeras till dess att bevisning inkommit om att godset lämnat landet.