De fortsätter genom den mer eller mindre kraftigt kuperade s.k. Det är rak roman som är bra att börja med. Den utspelar sig i en fiktiv bruksort och handlar om tonåringar och en relativt ung lärare. norrlandsterrängen som i områdets norra del sträcker sig ända ut mot havet. En svensk bruksort blir spelplatsen för den stora striden mellan ont och gott. Stora delar av området (Härjedalen, västra Dalarna och norra Värmland) är förhållandevis sjöfattiga. Möten och evenemang i Dalarna 023-830 15 FOTO: MATTI A S L I NDQVI ST PA NA MA Storslagna möten VM-arena med extra allt Välkommen till Lugnet i Falun – … Boken handlar om att vilja växa, samtidigt som omgivningen inte är tillåtande eller ens kanske förmår hjälpa en dit man vill. Cirkeln bjuder på 520 spänningsladdade sidor med kärlek, magi, jobbiga föräldrar, läxor, död och vänskap. 2012 kommer fortsättningen Eld och 2013 står slutstriden i sista romanen Nyckeln. Visit Södra Dalarna kan hjälpa dig med allt från idéer och planering till det praktiska genomförandet. – Ylllet.