Hur ansöker jag om tillstånd? Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kika i vår parkeringskarta här. Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har möjlighet att: Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade. För rörelsehindrad som inte själv kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om det finns särskilda skäl. Här kan du också se var våra parkeringsområden och parkeringshus ligger. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska underlätta för personer med gångsvårigheter att parkera närmare den plats man vill besöka. I zoner för … Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska utfärdas för fem år. Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd gäller i de flesta europeiska länder. För rörelsehindrade som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten. Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd… Besked om giltighet utomlands kan ges av handikapporganisationerna eller från respektive lands ambassad. Parkera upp till 3 timmar på platser med parkeringsförbud. För att ansöka om parkeringstillstånd fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade". Tänk på att parkering inte alltid är avgiftsfritt på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Många som söker parkeringstillstånd som passagerare får avslag för att tillsynsbehovet inte är styrkt. Giltighetstiden för tillståndet kan vara minst 6 månader och max 5 år, beroende på handläggarens beslut. EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – hur du får tillstånd och använder det hemma och utomlands. Du kan skriva ut ansökningsblanketten eller fylla i den direkt på skärmen men du måste skrivas ut den för underskrift. Ett parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera: Där det är förbud att stanna (stoppförbud). Blanketten kan du ladda ner längst ner på denna sida, eller beställa genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att få parkera i en parkeringsruta för rörelsehindrade, krävs att du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.