När EU-kommissionens nya ordförande väl godkänts av parlamentet, inleds arbetet med att tillsätta en ny kommission. Kommissionsordföranden fungerar i det närmaste som unionens premiärminister och är en av unionens absolut mest inflytelserika politiker.. Kommissionsordföranden leder och driver arbetet framåt inom kommissionen. Tillverkaren ska antingen lämna EU-försäkran om överensstämmelse tillsammans med den personliga skyddsutrustningen eller i bruksanvisningen och informationen enligt punkt 1.4 i bilaga II ange den webbadress där det går att få tillgång till EU-försäkran om överensstämmelse. Leif Pagrotsky (born 20 October 1951 in Gothenburg) is a Swedish politician, economist, and diplomat.As of December 2015, he holds the position of Consul General of Sweden in New York City. Läs mer om vad Europeiska rådet gör 9. 8. Europeiska kommissionens ordförande, eller enbart kommissionsordföranden, är en hög befattning inom Europeiska unionen som leder Europeiska kommissionen, unionens ”regering”. Parlamentets utskott kommer då att hålla utfrågningar med var och en av de nominerade kommissionärerna, för att utvärdera hur väl lämpade de är att hantera den portfolio som de blivit tilldelade.

Europeiska rådet är den EU-institution som fastställer Europeiska unionens allmänna politiska riktning och prioriteringar.

Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer plus Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande. Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, även känt som EU-ordförandeskapet, ansvarar för att leda och sammankalla Europeiska unionens råd, en av Europeiska unionens institutioner bestående av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat.