Hur stor del av Falcks målningar som återstår är omdiskuterat. Deras likhet med de Wernberg utförde i Seglora kyrka, bara något år efter arbetena i Hyssna, skulle tyda på att allt i Hyssna är målat av honom. Fors kyrka ligger i centralt i Eskilstuna och är Eskilstuna församlings äldsta kyrka. Fors församlingshem är belägen intill Fors kyrka.

Församlingshemmet används av församlingen för olika arrangemang och mötesgrupper samt kan bokas för dopkalas eller minnescermoni.