Kandidatprogrammet i statsvetenskap med offentlig politik och organisation omfattar 180 högskolepoäng och ger en bra grund för yrkesverksamhet eller fortsatta studier inom områden där kunskaper och insikter om samhällets organisering och styrning är viktiga. Den här informationen riktar sig till dig som är antagen eller antagen med villkor till Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation.

Programmet har en särskild tonvikt på breda yrkesförberedande kurser som syftar till att öka studenternas anställningsbarhet. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation ger både bredd och fördjupning och består av obligatoriska kurser som läses gemensamt. Studier utomlands. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Masterprogram med inriktning mot offentlig politik och organisation. Som individer och som medborgare i ett samhälle påverkas vi ständigt av politiska beslut. International Master's Programme in Environmental Social Science . Masterprogrammet i politik och krig är en tvåårig traditionell akademisk utbildning som ger dig en avancerad förståelse för politik, säkerhet och krig. Masterprogram i offentlig organisation och ledning med inriktning statsvetenskap. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Arbete och karriär. Samhällskunskap. Masterprogram i offentlig organisation och ledning Vill du lära dig hur organisationer reformeras och förändras? Vi tillämpar webbregistrering på kursen, och kommer därför inte ha något upprop. Studieinformation. Double Master Degree with Ludwig-Maximilian-Universität in München. International Master's Programme in Global Asian Studies. Programmet är för dig som vill arbeta med utredning, ekonomi, ledning och förändring. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation ger både bredd och fördjupning och består av obligatoriska kurser som läses gemensamt. Statsvetenskap kretsar kring politik och politiska beslut. Programmet ger dig unika verktyg att självständigt och kritiskt analysera komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Utbildning på forskarnivå. Det är därför viktigt att …