To activate, choose your language from the drop down menu below, and the whole website will be translated. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Kabelflytt och nytt kabelnät till i exploateringsområde.

Illustrationsplan för Nya gatan (från White arkitekter) 3.4 Recipient och miljökvalitetsnormer Recipient för avrinningen är Järlasjön där Sicklasjön ingår. Nya gatan-Stadshusområdet. Öppettider. However, we can not guarantee that the translation is totally accurate. Inom områden som omfattas av detaljplan ligger ansvaret att bygga ut gator på kommunen (6 kap.

Tävlingen genomfördes sommaren 2015. Besöksadress: Ryssviksvägen 2B, Nacka. Na Nacka Miljövårdsråd Nacka 2017-04-12 Nacka kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planenheten KFKS 2015/399-214 131 81 Nacka registrator.plan@nacka.se, KFKS 2015/399-214 Samrådssynpunkter på Detaljplan för Nya Gatan – Elverkshuset, fastigheten Sicklaön 134:1 m.fl, på Sicklaön, Nacka kommun. Nya Gatan; Nya Gatan . Stadshusområdet ligger mellan Vikdalsrondellen och Nacka stadshus och är i dag obebyggt. förtätningsområden kan detta innebära att nya fastigheter inte kan bildas om inte gatunätet byggs ut (jmf 3 kap. Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Detaljplan för Nya gatan, stadshusområdet, del av fastigheten Sicklaön 134:1 m.fl, på västra Sicklaön, Nacka kommun. Detaljplan - Nya Gatan4.3 Antagande Author: jerall01 Telefon 08-466 81 00/08-466 81 45 (felanmälan) E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Detaljplanen är en av två planer inom projektet Nya gatan. En ny detaljplan kallad Lugna gatan, strax nedanför Nacka Forum vid Värmdö vägen, har tagits fram och är en del av förtätningsprogrammet för Nacka centrum. Nya gatan (1) var det första området där Nacka kommun bjöd in till anbudstävling om markanvisning inom Nacka stad. I projektet planeras för cirka 600 bostäder och cirka 8 000 kvadratmeter för verksamheter samt ombyggnad och upprustning av delar av Värmdövägen och Vikdalsvägen. De synpunkter Nacka However, we can not guarantee that the translation is totally accurate. Nya gatan består av två områden: Stadshusområdet och Elverkshuset, och här kommer det bland annat att finnas kontor, restauranger, bil- och cykelpool, butiker och gym. Markanvisningen omfattade sex anbudsområden, varav två med möjlig byggrätt för 120 hyreslägenheter och fyra med 200 lägenheter med fri upplåtelseform. registrator.plan@nacka.se, KFKS 2015/399-214 Remissyttrande granskning av Detaljplan för Nya Gatan – Elverkshuset, fastigheten Sicklaön 134:1 m.fl, på Sicklaön, Nacka kommun. Na Nacka Miljövårdsråd Nacka 2016-11-22 Nacka kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planenheten KFKS 2014/967-214 131 81 Nacka registrator.plan@nacka.se, KFKS 2014/967-214 Samrådssynpunkter på Detaljplan för Nya Gatan – stadshusområdet, del av fastigheten Sicklaön 134:1 m.fl, på västra Sicklaön, Nacka kommun. 1 § fastighetsbildningslagen). Planerat projektslut: 2021. Projektstart: Våren 2019. Nacka kommun Nacka kommuns sökbara adress- och informationskarta. Detaljplanen är av de bästa man hittills tagit fram i länet på senare tid och det är bara att gratulera kommunen för dess kompetenta ambitioner! To activate, choose your language from the drop down menu below, and the whole website will be translated. 18 § plan- och bygglagen). Kontakt. Geografiskt är området granne med Nacka Forum, väster om Vikdalsvägen och norr om Värmdövägen, och inte långt från den kommande t-banestationen Nacka Centrum.

DAGVATTENUTREDNING FÖR NYA GATAN, NACKA 3 06-14 BP p:\1133\1143760\000\10 arbetsmtrl_dok\dagvattenutredning för detaljplan nya gatan 2016-05-23.docx Figur 4. Tävlingen genomfördes sommaren 2015. Nacka kommuns sökbara adress- och informationskarta. Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Detaljplan för Nya Gatan, Elverkshuset, fastigheten Sicklaön 134:26 m.fl., på västra Sicklaön, Nacka kommun. Planförslaget har ställts ut för granskning under tiden 19/9 – 16 november 2017. Planförslaget har endast ändrats marginellt sedan samrådet. Box 753, 131 24 Nacka. Title: Q: 00_StadsbyggnadsprojektStadsbyggnadsprojekt9237 Nya gatan, Centrala Nacka 1a4A.