531 88 Lidköping vid Vänern ... Stöd och Omsorg. För att du och dina anhöriga ska känna trygghet och kontinuitet arbetar vi på Glunten med kontaktmannagrupper. Vård & Omsorg i Lidköpings kommun deltar aktivt i samarbetet. Det är av stor vikt att hitta nya och innovativa lösningar för att samhället ska klara av att fortsätta ge vård och omsorg av god kvalitet. Stöd och Omsorg. Huvudförfattare System. Om webb plats en, sitemap och cookies. Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna utbildningar med hög kvalité inom verksamhetsområdet. Akut hjälp, Borgerlig begravning, Borgerlig vigsel, DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg, Dödsboanmälan, Ekonomiskt stöd och rådgivning, Funktionsnedsättning, Färdtjänst och Riksfärdtjänst, Hjälp och stöd till barn, ungdomar och deras familjer, Integration Akut hjälp, Borgerlig begravning, Borgerlig vigsel, Daglig verksamhet, Ekonomiskt stöd och rådgivning, Familjerådgivning, Funktionshinder, Färdtjänst, Integration och flykting, Konsumentvägledning. Våra LSS-handläggare ger dig råd om stödinsatser som hjälper dig i vardagen. Vi ger dig personlig hjälp så att du får dina behov och önskemål tillgodosedda, och kan leva ett aktivt liv. Akut hjälp, Borgerlig begravning, Borgerlig vigsel, DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg, Dödsboanmälan, Ekonomiskt stöd och rådgivning, Funktionsnedsättning, Färdtjänst och Riksfärdtjänst, Hjälp och stöd till barn, ungdomar och deras familjer, Integration Vård & Omsorg erbjuder stöd och vård till dig som har en funktionsnedsättning. Andelen äldre som får sin äldreomsorg tillgodosedd i hemmet ökar. När vi ska planera för fortsatta insatser gör vi det tillsammans med dig och biståndshandläggare, detta kallar vi vårdplanering. För den enskilde är maten en viktig del av livet, både fysiskt, psykiskt och socialt, säger Paula Evertsson, Vård & Omsorg. Stöd och Omsorg. Akut hjälp, Borgerlig begravning, Borgerlig vigsel, DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg, Dödsboanmälan, Ekonomiskt stöd och rådgivning, Funktionsnedsättning, Färdtjänst och Riksfärdtjänst, Hjälp och stöd till barn, ungdomar och deras familjer, Integration Grupperna fungerar som din förlängda arm i de situationer där du behöver hjälp och stöd. Akut hjälp, Borgerlig begravning, Borgerlig vigsel, DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg, Dödsboanmälan, Ekonomiskt stöd och rådgivning, Funktionsnedsättning, Färdtjänst och Riksfärdtjänst, Hjälp och stöd till barn, ungdomar och deras familjer, Integration Akut hjälp, Borgerlig begravning, Borgerlig vigsel, DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg, Dödsboanmälan, Ekonomiskt stöd och rådgivning, Funktionsnedsättning, Färdtjänst och Riksfärdtjänst, Hjälp och stöd till barn, ungdomar och deras familjer, Integration Samverkan finns på lokal och regional nivå.