Under Aksumperioden, då Etiopien var en betydande handelsnation, hade Eritrea som kustområde en central position, som förlorades i och med … Våra webbkryss går att lösa även efter att tävlingsperioden har gått ut Som politisk enhet uppstod Eritrea i och med den italienska koloniseringen av den etiopiska rödahavskusten i slutet av 1800-talet; dessförinnan var området en del av det etiopiska riket.