Uppsats, Magisternivå, 15 hp Maria Kainz 2013 Religionsvetenskap Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet D 1 The Charlotte Observer rapporterar om Abigail Eltzroth som prästvigts i Asheville. Så är det nu inte. Även om Katolska kyrkan officiellt inte vill kännas vid dem, så ökar antalet kvinnliga katolska präster sakta men säkert. Menar ni att det aldrig någonsin kommer att finnas kvinnliga präster i den katolska kyrkan? 1958 Riksdagen lägger fram ett lagförslag om införande av kvinnliga präster. Menar ni att det aldrig någonsin kommer att finnas kvinnliga präster i den katolska kyrkan?-Om vi noggrant läser det som den helige Johannes Paulus II sade, så går det i den riktningen, svarade Franciskus. Dock är det ett ostridigt faktum att vi numera har kvinnliga präster i Svenska kyrkan, vilka anser sig ha fått kallelse att bli präster. Officiell hemsida för Nordisk-katolska kyrkan i Sverige. Bland vissa, åtminstone i Europa och USA, tycks finnas en allmän uppfattning att det bara är en tidsfråga innan Katolska kyrkan inför kvinnliga präster och att dagens system är en anomali som bara finns kvar på grund av en envis påve och konservativa biskopar han utser åt sig. Ester Lutteman lämnar Svenska kyrkan. Sverige Påven: Nej till kvinnliga präster. En livlig debatt följer, i tidningar och på möten runtom i landet. PRÄSTER OCH DIAKONER I. NORDISK-KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE: Ett par år senare röstades det om en lagändring som ledde till att alla yrken utom prästyrket blev tillgängliga för kvinnor. Man har olika åsikter kring kvinnors tillträde till olika vigningar, en del uttalar sig för kvinnliga präster, en del är tveksamma till det, men ingen anklagar den andra för att vara en sämre katolik på grund av sina åsikter, utan man har ett avspänt respektfullt samtal. ... När påvens plan lyft från Sturups flygplats, avfärdade han återigen att kvinnor kan bli präster i katolska kyrkan. Detta, när de kunde ha fått fortsätta som gifta präster. FÖRSAMLINGAR OCH MISSIONER I NORDEN. "Den dörren är stängd" har Franciskus sagt angående kvinnliga präster. Idén om kvinnliga präster var ännu för kontroversiellt för att infrias. I Sverige har det funnits kvinnliga präster/pastorer (exempelvis inom Frälsningsarmén) sedan slutet av 1800-talet. Alla biskopar, präster och teologer utom pastor primarius Olle Nystedt, röstade nej. … Enstaka kvinnliga präster vigs fortfarande inom den sedan andra världskriget separata lettiska exilkyrkan i utlandet. Under medeltiden var kyrkan den viktigaste enande kraften i Europa. Sverige Efter ett dygn av samförstånd mellan kyrkorna blottar påven även olikheterna. Och i början av 1900-talet hade kristna kyrkor i Nederländerna, Schweiz, Skottland, Storbritannien, Polen, Frankrike, Japann, Kanada, Indonesien, Argentina, Afrika och en rad andra länder kvinnliga präster/pastorer. På planet tillbaka avfärdar han återigen att kvinnor kan bli präster i katolska kyrkan. Ändå hoppades vissa att det senaste dygnets ekumeniska samförstånd skulle kunna leda till en uppmjukning av den inställningen. Bild 1 av 1. Katolska kyrkan har både präglats av och inspirerat västerländsk filosofi, vetenskap, konst och kultur under cirka 2000 år. Romersk-katolska kyrkan säger nej till prästvigning av kvinnor, likaså de ortodoxa kyrkorna. Det hoppet släcker påven på planet på väg hem från Sverige. Katolska kyrkan har existerat i Sverige sedan medeltiden. Det hoppet släcker påven på planet på väg hem från Sverige. Det faktum att de tillåts bli katolska präster om de redan är gifta präster i ett annat samfund och konverterar blir då orättvist - och ologiskt. På … Tackade Sverige.