När den första grundpelaren till EU, Europeiska kol- och stålgemenskapen, bildades 1952 kom medlemmarna överens om att använda Europarådets befintliga byggnad i Strasbourg för att spara pengar. Att flytta fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg gör också vårt arbete svårare och är framförallt ohållbart för miljön.

Jag förnyar mitt åtagande att arbeta oberoende och oförtröttligt för EU:s medborgare och att bistå EU-institutionerna i deras strävan att ge Europas medborgare och … Det handlar om effektivitet och demokrati. Nu när vi arbetar på EU:s nya långtidsbudget och blickar mot Europaparlamentsvalet 2019 måste EU … Translation for 'resandet' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Hur ofta flyttar eu parlamentet Europaparlamentet - Wikipedi . Arbetslöshetskrisen, den pågående migrationskrisen, Storbritanniens beslut att lämna EU och oro över hur USA:s nya president kommer att påverka Europa sporrar oss att arbeta ännu hårdare för att se till att EU:s institutioner möter våra medborgare så öppet och medkännande som möjligt. I slutet av året fick jag äran att bli enhälligt omvald av Europaparlamentet med stöd från alla de större politiska grupperna. bab.la arrow ... Swedish Resandet med flyg påverkar klimatet inom EU i mycket hög grad. Ombudsmannen undersökte också hur 15 EU-institutioner och organ (däribland Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten) offentliggör information om att deras personal på hög nivå ansöker om att få börja arbeta utanför EU:s förvaltning, liksom hur ofta sådan information offentliggörs samt uppgifternas omfattning och innehåll. När EU senare växte fram delades verksamheten upp och Bryssel blev Europeiska kommissionens säte. Europaparlamentet (EP), även känt som EU-parlamentet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europeiska unionens råd.Parlamentet, som består av 751 ledamöter som väljs genom allmänna och direkta val vart femte år, [2] företräder unionsmedborgarna direkt på unionsnivå.