We would like to show you a description here but the site won’t allow us. På skolan finns ca 570 elever i åldershomogena klasser och fritidsverksamhet för årskurs F-6. Rönnowskolan är en F-9 skola i centrala Åhus.