[4] Kvartersnamnen vid gatan är fågelrelaterade. Stadsmuseet i Stockholm (fram till 2013 Stockholms stadsmuseum) är ett museum i Stockholm som inventerar, dokumenterar, samlar och presenterar material relaterat till Stockholms historia.Museet är inrymt i Södra stadshusets tidigare lokaler belägna vid Ryssgården på Södermalm och visar permanenta och tillfälliga utställningar. [1] Byggnaden är grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär ett "högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt". Välj kategori eller sök i fritext fältet. Vad jag läst ska man precis som 4nders skriver isolera på utsidan.

[2] Inom kvarteret ligger Iraks ambassad, Serbiens ambassad och Libyens ambassad. Under rättegången om Slussen vid Mark- och Miljööverdomstolen visade jag ett bildspel för rätten som sedan rätten begärde att få insänt som en inlaga för sin referens. Bland fastigheterna i kvarteret kan nämnas Piplärkan 1. Jakobsbergs gård var från början också ett torp under Sätra gård, belagt sedan 1600-talet. Gatan fick sitt namn 1909 och är uppkallad efter guden Balder, en av asarna i nordisk mytologi och Odens son. McSverige.com innehåller 3285 länkar! [6] Ovanför granitportalen placerades en kartusch med texten "till god vän går genvägar, vore han än fjärran faren". Husbykyrkan i Husby, Stockholm är ritad av arkitekten Karl-Erik Hjalmarson och invigdes 1976. 2. Under den senaste rundan är det framför allt några … Husen här i stockholm har en förmåga att sticka iväg under budgivningar ibland. DDR upprättade en ambassad på Bragevägen 2 i Lärkstaden i Stockholms innerstad år 1974 och ambassaden låg där till år 1990. Jag tror dessvärre inte att byggnaden är anpassad för att kunna bo i då det kommer behöva dras flera vattenledningar, byggas fler väggar/våningar inuti och renoveras. [1] Namnet ingår i kategorin gatunamn: den nordiska gudaläran. Vi brukar räkna 1926 som byggåret för vår fastighet. Startsidan – översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. kartor.stockholm.se 26 september 2017 1625 Pop-Up Återbruk är ett kringresande återbruk på turné i staden Här kan du lämna in farligt avfall ge dina saker ett nytt hem och Kvarteret ingår i det informella området Lärkstaden och består av femton byggnader varav ett är blåklassat av Stadsmuseet i Stockholm medan resterande är grönklassade. Slussenfrågan har varit en av de mest långdragna och infekterade striderna i stadsbyggnadspolitiken i Stockholms stad. Då slutbesiktigades huset den 16 juni. Historik och gatuinformation. Samfundet S:t Erik Stockholm YTTRANDE Tunnelbana Nacka Tunnelbana söderort Stockholms läns landsting 2015-03-10 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Box 225 50 104 22 Stockholm Dnr FUT 1403-0007 [email protected] [email protected] Yttrande med anledning av samråd om utbyggnad av tunnelbanans blå linje mellan Kungsträdgården och Nacka respektive Gullmarsplan och Söderort, Dnr … Hela området tillhörde en gång i tiden Sätra gård, och namnet är belagt sedan 1628.En gård med namnet Bredäng, byggd på 1780-talet, låg vid hörnet av nuvarande Skärholmsvägen / Strömsätravägen, men brann ned i början av 1960-talet.Lantbruk bedrevs här fram till 1949. Om nu det blir affär. [2]Kvarteren Piplärkan och Sånglärkan ligger vid gatan.