På Studentum.se kan du söka, hitta och jämföra Studera global utveckling och hitta det som passar just dig. Lyfter de globala perspektiven Institutionen för globala studier är en tvärvetenskaplig institution med ett brett utbud av utbildningar på grund-, avancerad-, och forskarnivå. GÖTEBORGS UNIVERSITET Statsvetenskapliga Institutionen Handel – Sveriges svar på en hållbar global utveckling Magisteruppsats i Statsvetenskap ii Abstract: I december 2003 antogs Sveriges politik för global utveckling (PGU).I december 2003 antogs Sveriges politik för global utveckling (PGU). I Sverige finns ett stort utbud av Studera global utveckling - Vänta inte Under utbildningen kommer du som student utveckla en rad kompetenser som är nödvändiga för att främja en jämlik och rättvis global hälsa. Masterprogram i global hälsa Masterprogrammet i global hälsa har ett tvärvetenskapligt perspektiv på global utveckling och hälsa. Föreläsningsserie om Globala målen I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om Globala målen för hållbar utveckling utifrån sin forskning. Här hittar du Studera global utveckling i Sverige.

Kick-off meeting Global Sustainable Futures 5 March There will be a kick-off information meeting about Global Sustainable Futures and we hope to see as many of you as possible, please register in the link below. Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) och Centrum för global migration (CMG) bjöd in lärare och doktorander vid Chalmers och Göteborgs universitet för att diskutera forskning om integration och dess betydelse för att nå Sustainability Opportunities – Exploring Sustainability at the Cross-roads of Science and Society Universities all over the world will need to play a pivotal role in addressing emerging global challenges.