Vid en månadsinkomst på 40 000 kronor vidgas gapet till nästan 14 000 kronor per månad. Då kan du eventuellt ha rätt till ersättning. Sjukdom förslitning eller fibromyalgi Ersättning vid sjukdom: (exempelvis fibromyalgi, myalgi, lumbago, ischias, som ligger utanför Folksams kontroll, kan inte Folksam . Läkare bedömer hur nedsatt kroppsfunktionen är räknat i procent. Enligt en undersökning* från Folksam känner var fjärde småföretagare en betydande oro för att inte kunna försörja sig vid sjukdom, arbetslöshet eller skada. Har du fått en diagnos för psykisk sjukdom eller en neuropsykiatriska diagnos innan du fyllde 25? Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. Det visar den första delrapporten från Folksams undersökning Välfärdstendens 2014*. Utöver denna ersättning får den skadade även sveda och verk samt kostnader ersatt. Jag har en sjuk- och olycksfallsförsäkring från FOLKSAM som jag betalar ca 550 kr/månad för och har gjort sedan år 17 år tillbaka. Ersättning för medicinsk invaliditet kan betalas om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall eller en sjukdom … I den ska det ingå nån form av skadestånd/ ersättning för sveda och värk, sjukhuskostnader och för läkemedel etc. Utöver denna ersättning får den skadade även sveda och verk samt kostnader ersatt. Trots detta har två av tre småföretagare stora luckor i sitt försäkringskydd för sådana händelser. Anställd som privat eller kooperativ arbetare eller företagare som tecknat egen försäkring: Dagsersättning kan lämnas från dag 15 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod. Vid blindhet finns det en fastställd ersättning på 739000 kronor. Det visar den första delrapporten från Folksams undersökning Välfärdstendens 2014*. Vissa olycksfallsförsäkringar lämnar även ersättning för sveda och värk och inkomstförlust. Den ersättning du får är procentsatsen av det valda försäkringsbeloppet. Dubbel ersättning i … Du får ersättning om du drabbas av en bestående skada efter olycksfall eller en i försäkringen specificerad sjukdom (medicinsk invaliditet). 13/06, 2015 Ersättningar. En personförsäkring som omfattar olycksfall lämnar vanligtvis ersättning vid medicinsk invaliditet (kvarstående besvär), kostnader och vanprydande ärr. Ersättning för diagnos via försäkringsbolag. – Stor betydelse för löntagares ersättning vid sjukdom 11 juni 2014 Minst 1 900 kronor mer i månaden får anställda med kollektivavtal när de är sjuka jämfört med anställda med samma lön på företag som saknar kollektivavtal. - om arbetsgivaren betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.