Nationella minoriteter och urfolk – skydd och rättigheter består av en kort film följd av en bildserie med talarstöd , där olika bilder tar upp olika områden. När de höjer sina röster och ber om uppmärksamhet finns det skäl att lyssna extra noga. Till Religiösa, etniska och nationella minoriteter drabbas av våld och förtryck i både fred och konflikt.

starkare ställning i frågan om de nationella minoriteternas egna kulturer och språk, men i ett europeiskt sammanhang märktes utvecklingen mot ett star-kare skydd mot diskrimineringen av nationella minoriteter redan 1951 i och med antagandet av en europeisk konvention 5