Under varma sommardagar är det viktigt att dricka tillräckligt, i synnerhet om du anstränger dig fysiskt.