En ny EU-kommission utsågs Arbetet leds i stället av det land som för tillfället håller i ordförandeklubban. Enligt EU:s fördrag ska ordförandens politiska åsikter likna dem som majoriteten i det nyvalda parlamentet har. Förra veckan samlades EU-ländernas ledare för att diskutera storleken på budgeten sektorvis. Das Bündnis Ende Gelände setzte damit die Vorjahresaktionen zivilen Ungehorsams fort. Ordförandeskapet roterar var sjätte månad. Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Ende Gelände 2019 waren Großaktionen einer Bewegung für Klimagerechtigkeit. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna.Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och … Det betyder att företrädare för ordförandelandet leder mötena ett halvår i taget. Flera tusen människor från hela Europa har under veckan medverkat till att lyfta fram yrkesutbildningen och de konkreta möjligheter den erbjuder. EU:s ministerråd – där medlemsländernas ministrar diskuterar och beslutar om EU-lagstiftning – har ingen permanent ordförande. Syftet är att främja yrkesinriktad utbildning och sprida budskapet att yrkesutbildning kan vara ett intressant val både för ungdomar och vuxna. Yrkesutbildningsveckan anordnas av EU-kommissionen – i år tillsammans med EU:s ordförandeland Finland. Sie richteten sich im Rheinischen Braunkohlerevier, insbesondere im Tagebau Garzweiler, vom 21. bis zum 23. Det är EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet som föreslår vem som ska bli EU-kommissionens ordförande, men parlamentet måste godkänna förslaget. Centralt på höstens agenda är EU:s mångåriga budgetramar och hur framtida finansiering ska fördelas mellan olika politikområden.