Mer pengar, men utan krav på resultat. Samtidigt är det inget som blir verklighet med en luddig miljardsatsning. ... Vad är ett inlägg. Det är faktiskt helt galet! Idag följer DN upp med oppositionens krav på ändrade regler, till vad är dock oklart. Kömiljarden som morot för effektivare sjukvård är fel tänkt. I den här korta och enkla genomgången kommer du få reda på följande: Vad etik är för något. Modellen fick dock kritik för att den ledde till undanträngningseffekter, och 2014 fattade den rödgröna regeringen beslut om att avskaffa kömiljarden, men nu är den alltså tillbaka. Den förra kömiljarden infördes av alliansregeringen 2009. Kristdemokraterna (KD, -2009 kd) är ett kristdemokratiskt och socialkonservativt politiskt parti i Sverige. Patientmiljarden bör därför beskrivas för vad den är. I grunden är påståendet om kömiljardens förmåga rätt, men i sak är det M/KD-budgetens förtjänst att resurserna kom på plats år 2019. Nyhet "Kömiljarden förändrar inte orättvisorna" – Det är utmärkt att köerna i sjukvården minskar, men det viktigaste är att de minskar mest för de svårast sjuka och dem med störst behov av vård, säger Marie Wedin, Sjukhusläkarföreningens ordförande. [6] På partiets valsedlar anges partibeteckningen Kristdemokraterna.Partiledare är sedan 25 april 2015 Ebba Busch.. Kristdemokraterna antog sitt nuvarande namn 1996 som ersatte Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS) som använts från 1987 som då ersatte Kristen … Principen för kömiljarden var omvänd: mer pengar kommer först när ni levererat önskat resultat. Det är en fantastisk nyhet. Kömiljarden var något av ett hälso- och sjukvårdspolitiskt flaggskepp för den förra regeringen, som menade att belöningen till landsting som lever upp till vårdgarantin lett till påtagligt kortade köer i den svenska sjukvården. Vad är kärlek syster? Men som socialdemokrat kan jag aldrig nöja mig med sådant som går åt rätt håll. Vi är övertygade om att köproblemet i grunden inte är ett kapacitetsproblem. ... Vad behöver då göras? SKL skriver i sin rapport Väntetider och vårdgarantier - vad är det som är så svårt? Det visar den senaste vårdgarantirapporten. Nyheter. Kömiljarden fungerar, skriver artikelförfattarna. Utvecklingen är tydlig: vårdköerna växer i Sverige, både inom specialist- och primärvården. – Jag har precis samma kritik som Socialdemokraterna har haft mot den gamla kömiljarden. Vad kommer du lära dig? Även om jag känner med Dick som inte får besöka sin läkare så ofta längre och undrar varför läkaren gör den prioriteringen, så är frågan om DN ger en bild som är … Jag kan aldrig slå mig till ro med att samhällsbygget Sverige vilar på en stark grund. En bruttolön kan även innehålla olika förmåner som exempelvis lunchkuponger, bostadsförmån eller bilförmån. Många politiska bloggar är länkade till något, som heter Politometern, en sajt som räknar antalet blogginlägg. Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson är mycket kritisk och anser att regeringen borde agerat för länge sedan. Även jag har länkat dit. VÅRDKÖER. "Landstinget får inga pengar från kömiljarden för september. Kömiljarden har belönat de landsting som nått upp till vårdgarantin om kontakt med primärvården samma dag, besök i primärvården inom sju dagar, besök hos specialistläkare inom tre månader och behandling i specialistvården inom tre månader. från 2016 att prestationsbaserade krav med tillfälliga stimulansmedel såsom kömiljarden leder till snabba förbättringar och uppmuntrar verksamheternas tävlingsinstinkt, men att det finns risk att fokus på andra viktiga områden minskar. Förutom att det är dyrt och krångligt att ta emot och redovisa användningen av medlen tenderar de att försvinna in i befintliga projekt eller verksamheter. Problemen är långt större, bara att åtgärda bristen på kompetent personal till primärvårdens vårdcentraler tar lång tid och kräver mer resurser än vad patientmiljarden ger. Du kommer lära dig skillnaden på etik och moral. 1. Jag måste se problemen i vitögat och som socialminister göra vad jag kan för att lösa dem. Ett sådant problem är köerna i vården. Bruttolön är lönesumman utan några avdrag som exempelvis skatter, arbetsgivaravgifter och andra lagstadgade avgifter. Liberalernas Lina Nordquist anser att den äldre kömiljarden bör tas i bruk tillfälligt i år i väntan på att en ny modell kan komma på plats. När du läser jobbannonser så talas/skrivs det oftast om bruttolön.