Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum (C36) De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke. Zontavla innebär att det är förbjudet att parkera inom området.. Undantag: Parkering tillåten på anvisade platser (där P-skyltar sitter). Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Datumzon. Jämnt datum: Förbjudet att parkera på sidan med jämna husnummer (exempelvis 2, 16, 40). De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera …

Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Förbud att parkera på dag med udda datum innebär att det är förbjudet att parkera fordon på den sidan av vägen som har udda husnummer.

Märket anger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av vägmärkets placering eller anges på … stanna och parkera. Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera …

I Sverige är regeln att parkering är förbjuden på gatusida med udda husnummer under udda datum.

Datumparkering innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Detta innebär att om du parkerar på en helgdag, börjar dina 24 timmar räknas först nästkommande vardag.

Exempelvis, 3 mars 2017 är ett udda datum och därmed är det förbjudet att parkera på den sida där det är udda husnummer och där datumparkering gäller. Då är det förbjudet att parkera på den sida av vägen som har udda adressnummer. Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera …

Märket anger inte rätt att stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av vägmärkets placering eller anges på en tilläggstavla. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå.

Gäller under tiderna på tavlan. Detta gäller alla dagar förutom lördagar, söndagar, dag före helgdag och helgdag, då finns det ingen tidsgräns. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

M21 förbud mot att stanna och parkera 5 § Markering M21, förbud mot att stanna och parkera, ska utföras med 0,10 meters bredd. M22 förbud mot att parkera 6 § Markering M22, förbud mot att parkera, ska utföras med 1,0 meter långa dellinjer och med 0,10 meters bredd. Det är lördag den 17 … januari och klockan är 16:45. I Sverige är regeln att parkering är förbjuden på gatusida med udda husnummer under udda datum. Datumparkering innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Idag är det den 1 oktober, ett udda datum. M23 förbud mot att stanna och parkera eller att parkera Förbud att parkera på dag med udda datum innebär att det är förbjudet att parkera fordon på den sidan av vägen som har udda husnummer. Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. Förbudsmärket, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, anger att det är förbjudet att parkera fordon på dag med udda datum på den sida som har udda adressnummer.

Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum Vad gäller? Udda datum: Förbjudet att parkera på sidan med udda husnummer (exempelvis 3, 17, 41). Datumparkering - Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. Teoriprov online – testa dina kunskaper Där datumparkering gäller innebär det att parkering är förbjuden på den gatusida som har jämna husnummer under jämnt datum och udda husnummer för udda datum. C36. C36 - Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum Förbudsmärken av förstärkt typ tillverkad av kantbockad aluminiumplåt med BLF-moteringslister på baksidan för snabb och smidig montering. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum. Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum Förbudsmärken Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum Vägmärken I Sverige är regeln att parkering är förbjuden på gatusida med udda husnummer under udda datum. C36. Dessa skyltar är uppsatta där du vill parkera. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.