Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) Du kan ser var de olika tecknen är placerade på tangentbord för olika språk, inklusive vilka tecken som skapas när du använder skift- och alternativtangenterna, genom att följa anvisningarna i Om Tangentbordsvisning. Att lista ut hur man får till alla specialtecken på ett Mac-tangentbord är inte det lättaste. Dubbelklicka på det tecken som du vill infoga. edit: där kan du alltså få det att se snyggt ut på riktigt så att säga. Vet ej men jag använder den själv. (1) Detta direktiv beaktar kommissionens program för bättre lagstiftning och i synnerhet kommissionens meddelande Smart lagstiftning i Europeiska unionen, vars syfte är att utforma och införa lagstiftning av högsta kvalitet, med iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och säkerställa att de administrativa bördorna står i proportion till deras nytta. Undrar du hur man skriver snabel-a, dollar- och pund-tecken och infogar smileys och andra specialtecken på Mac? Håll dig uppdaterad med de senaste valutakurserna på valuta.se Få priserna på alla valutor i världen snabbt och enkelt. Det finns andra sätt att skriva specialtecken. Snabel-a, grader och upphöjt till 2 . > Fler nyheter om Word. har du den inte så finns den i något tilläggspaket, antingen på din skiva eller så kanske den rent av är gratis att hämta ner. ¥ Yen (¥) är valutan i Japan. Cents används både som hundradels värde för euro och dollar medan pence (p) används som hundradels värde för pund. Alla tangentbord är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Är det något speciellt tecken som du skriver ofta kan du använda kortkommandona nedan. Observera att siffrorna nedan i de flesta fall måste skrivas på datorns numeriska tangentbord, annars fungerar det inte. Detta tecken finns inte på ett vanligt tangentbord, genvägen är Alt+0165 (i Windows med det numeriska tangentbordet). Här går vi igenom de vanligaste symbolerna! ₹ Rupier (₹) är valutan i Indien.