Syftet är bland annat att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen. Redan när Susanne var 15 år började hon märke att någonting med hennes mamma inte var som det brukade. Film- och radioklipp - Barn som anhöriga. Läs mer om anhöriga här. Kunskapsguiden, barn som anhöriga. Ensamkommande barn och unga. Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar för ett anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om anhöriga. Clownbesök - en positiv upplevelse för barn som anhöriga ”Att få skratta och för en stund få glömma sjukdomen”. Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Nka - Barn som anhöriga. Tecknade filmer om barn som anhöriga i familjer med psykisk ohälsa. Även om Susanne nu visste vad som var felet, kände hon att ingen hade någon kunskap om sjukdomen. Stöd för Barn som anhöriga. Mer om webbutbildningen på Kunskapsguiden

Här kan du hitta rapporter, kunskapsunderlag, filmer med mera för barn som anhöriga. Unga omsorgsgivare kartläggs - hör Merike Hansson, projektledare Socialstyrelsen och Marlene Lund Kopparklint, kommunalråd i Karlstad intervjuas av Ekot, Sveriges Radio (nytt fönster) Vi som blev kvar - en föreställning om självmord. Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka arbetar för hela gruppen anhöriga. Handbok och filmer till stöd för handläggning. Unga omsorgsgivare kartläggs - hör Merike Hansson, projektledare Socialstyrelsen och Marlene Lund Kopparklint, kommunalråd i Karlstad intervjuas av Ekot, Sveriges Radio (nytt fönster) Vi som blev kvar - en föreställning om självmord.

Information från myndigheter och filmer/webbutbildning kring barn som anhöriga/närstående. Konferensen arrangerades av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ägde rum den 6 februari 2019. Till handboken finns även filmer om socialtjänstens arbete med att utreda barn och unga i tjänsten som utgår från bokens delar. Filmerna har ett enkelt och lättförståeligt språk och lämpar sig därför till barn redan från ca 5 år, och uppåt. Konferensen Barns rätt som anhöriga handlade om att skapa trygghet för barn som är anhöriga till vuxna med ohälsa. Barn som anhöriga – Våga fråga! Barn som anhöriga . Besök i hemmet från några av de 15 clownerna från Clownmedicin är uppskattade inslag för barn som anhöriga, när någon är svårt sjuk i en familj. Till stöd för dig som arbetar med dessa frågor inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn. Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga Betydelsen av socialtjänstens organisering och ärendebelastning för kvaliteten i verksamheten.