Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Att peta sig i näsan offentligt är t.ex. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur en etisk synvinkel. Uppgifter. inte omoraliskt utan snarare en etikettfråga. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat. Moral och etik. Förklara, motivera och Etik och moral har diskuterats i alla tider, redan hos de gamla grekiska filosoferna så diskuterades etik och moral. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder. ETIK OCH MORAL. Vissa frågor kan dock hamna i gränslandet mellan etik och … Vissa frågor kan dock hamna i gränslandet mellan etik och … Mer ”vanliga” personer diskuterar idag etik och moral. Vilka beslut är etiskt försvarbara och vilka är det inte. Man kanske håller upp dörren för andra eller så kanske man lämnar in en plånbok man hittat som var full med pengar, till polisens hittegodsavdelning. Man kan ha god moral och då är man snäll, omtänksam och gör goda saker. inte omoraliskt utan snarare en etikettfråga. Religion: etik och moral uppgift. Då kanske man fuskar på prov, ljuger om att man rastat hunden för … Etik innebär att man reflekterar över moraliskt handlande: vad är rätt och vad är fel? Etik och moral hemuppgift. Vilka beslut är etiskt försvarbara och vilka är det inte. Orden etik och moral betyder egentligen samma sak, men en vanlig uppfattning är att moral handlar om våra konkreta handlingar och åsikter i frågor om gott och ont, rätt och fel, t.ex. Moral = Det som människor faktiskt gör, utifrån olika etisk regler. Grupparbete – På liv eller död… När allt ställs på sin spets – del 1. Redogör för varje modell, motivera och förklara genom att ge exempel från läroboken. Uppgifter – Kunskap och vetenskap; Existens och vetande. När allt ställs på sin spets – del 2; När allt ställs på sin spets – del 2. Etik och moral har diskuterats i alla tider, redan hos de gamla grekiska filosoferna så diskuterades etik och moral. website builder. Fakta/ Föreläsningar. åsikten att det är omoraliskt att vara otrogen mot sin partner. Hej! Att något är rätt enligt lagen innebär inte automatiskt att det är rätt enligt etiken. Man kan också ha dålig moral, man är omoralisk. This site was designed with the .com. Kunskapskrav. Du kan välja tre frågor ex dödsstraff, abort, dödshjälp. Med andra ord kan man säga: Etik = Hur vi tänker; om vi gör rätt eller fel. Att peta sig i näsan offentligt är t.ex. Uppgifter – Genus och hållbar utveckling; Övrigt. Create your website today. Uppgifter – Språk och argumentation; Kunskap, sanning och vetenskap. 1. Uppgifter – Existens och vetande; Genus och hållbar utveckling. Uppgifter – Övrigt; Ledarskap och organisation. Iskall kyla del 2 Till varje etisk fråga kan du visa att du har förstått och kan använda det tre mest vanliga etiska modellerna ex sinnelagsetik, konsekvensetik och pliktetik eller ev någon annan modell. Men på senare tid så har det diskuterats allt mer och av en större andel människor. Språk, logik och argumentation. Men på senare tid så har det diskuterats allt mer och av en större andel människor. Moral = Hur vi handlar; om vi gör rätt eller fel. Centralt innehåll. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder. Mer ”vanliga” personer diskuterar idag etik och moral. Uppgift 1) Selfie – ensam eller två och två; Uppgift 2) – Våra namn; Uppgift 4) Identitet; Att göra det rätta – etik och moral. Till prov. Välj ett etiskt dilemma (se nedan) 2. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Hur skulle anhängare av dygdetik, regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik resonera kring detta problem. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. 3. Dessutom kommer barnet även att bli olyckligt och leva ett eländigt liv där det kommer att vara en massa språng till sjukhuset. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. En annan konsekvens är om föräldrarna kommer att klara av att ta hand om barnet.