Behöver du hjälp? Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Arbetar du i Göteborgs Stad kontaktar du support intraservice. För dig som leverantör som redan skickar e-faktura till Göteborgs Stad innebär det att vi kommer att kontakta er VAN-operatör för att styra om fakturorna. Covid-19: För dig som är barn, ung eller vårdnadshavare. Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19 {} Göteborgs Stad. Antura har inlett ett betydande samarbete med Göteborgs Stad där Trafikkontoret tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen kommer att nyttja Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- … Göteborgs Stad Trafikkontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen upphandlat Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering. Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19 {} This page was last edited on 15 September 2019, at 13:14. Göteborgs Stad har även möjlighet att ta emot e-fakturor via vår VAN-operatör, Visma Proceedo, i formatet för Svefaktura. Valet föll på Antura Projects. Göteborg & Co, helägt av Göteborgs Stad, driver utvecklingen av regionen som hållbar destination. Göteborg & Co tar stöd av Antura Projects i arbetet mot en offensiv målbild: att fördubbla turismen i Göteborg 2030 samt utgöra en internationell förebild inom hållbarhet. Du är här: Startsidan / Kommun och politik / Kommunens organisation / Förvaltningar / Fackförvaltningar / Kretslopp och vatten {} Man har upphandlat ett projektverktyg med syfte att få en bättre planering, uppföljning och styrning av de ca 1000 projekt som ingår i projektportföljen. För er som skickar e-fakturor till Göteborgs Stad. Göteborg & Co, helägt av Göteborgs Stad, driver utvecklingen av regionen som hållbar destination. Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19. When the organization carried out a public procurement of a project management tool in order to improve planning, follow-up, and management of approximately 1,000 projects in its project portfolio, Lokalförvaltningen selected Antura Projects. Under våren 2019 kommer Göteborgs Stad att byta mottagning av e-fakturor. Göteborgs Stad Lokalförvaltningen. Här hittar du samlad och uppdaterad information. Antura har ett stort antal kunder och över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder. Arbetar du i Göteborgs Stad kontaktar du support intraservice. Här hittar du samlad och uppdaterad information. Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19 Senast uppdaterad: 20 april 2020 klockan 15:04 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. Dismiss Create your own GitHub profile. Budget 2016 Göteborgs Stad • För planperioden 2016-2019 förfogar LF över en investeringsram på 9,3 Miljarder (3,2 förra perioden) • Ex Grundskola 5 miljarder (1 miljard förra Är du elev eller vårdnadshavare kontaktar du din förskola/skola. Göteborgs historiskt höga rankning enligt hållbarhetsindexet Global Destination Sustainability Index genomsyrar uppdraget och ambitionen är att arbeta klimatsmart. För Anturas del är det extra roligt att Göteborgs Stad valt Antura Projects då Antura har sitt huvudkontor i Göteborg och en stor närhet till och förståelse för Lokalförvaltningens verksamhet. Göteborg & Co tar stöd av Antura Projects i arbetet mot en offensiv målbild: att fördubbla turismen i Göteborg 2030 samt utgöra en internationell förebild inom hållbarhet. Files are available under licenses specified on their description page. Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Sign up for your own profile on GitHub, the best place to host code, manage projects, and build software alongside 40 million developers. Här hittar du samlad och uppdaterad information. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. Lokalförvaltningen manages, adapts, and builds premises and housing for the services and operations of the city of Gothenburg. Göteborgs Stad följer noga händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset. Behöver du hjälp? Cisco Networking Academy is an IT skills and career building program for learning institutions and individuals worldwide. Arbetar du i Göteborgs Stad kontaktar du support intraservice. Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. I stadens program för besöksnäringens utveckling fram till 2030 är målet att fördubbla turismen samt generera 12 500 nya jobb på hel- eller deltid. Är du elev eller vårdnadshavare kontaktar du din förskola/skola. Dismiss Create your own GitHub profile. Är du elev eller vårdnadshavare kontaktar du din förskola/skola. More than 6 million people have joined the Networking Academy and become a force for change in the digital economy since 1997. Behöver du hjälp? Här hittar du samlad och uppdaterad information. Använder du nedanstående system eller tjänster ta kontakt med din leverantör och meddela att Göteborgs Stad använder Visma Proceedo.